متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه

ارسال شده در ۱ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه

متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه

.
در شهر ما دیوانه ای زندگی میکند که همه او را دست می اندازند و در کوچه پس کوچه های شهر بازیچه بچه ها قرار میگیرد.روزی او را در کوچه ای دیدم که با کودکانی که او را ملعبه خود قرار داده بودند با خنده و شادی بازی میکرد.او را به خانه بردم و پرسیدم: چرا کودکانی که تو را مسخره میکنند و به تو و حرفها و کارهایت میخندند را از خود نمیرانی؟ با خنده گفت: مگر دیوانه شده ام که بندگان خدا را از خود برانم در حالیکه میتوانم لبخند را به آنها هدیه دهم؟

.
متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه
.
جوابش مرا مدتی در فکر فرو برد… دوباره از او پرسیدم:قشنگترین و زشت ترین چیزی را که تا به حال دیده ای را برایم تعریف کن! لیوان آبی که در اتاق بود را برداشت و سر کشید. با آستین لباسش آبی که از دهانش شر کرده بود را پاک کرد و گفت: قشنگترین چیزی را که در تمام عمرم دیده ام لبخندی است که پدرم هنگام مرگ بر لب داشت و زشت ترین چیزی که دیده ام مراسم خاکسپاری پدرم بود که همه گریه کنان جسد را دفن میکردند.
.
متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه
.
پرسیدم:چرا به نظر تو زشت بود؟مگر مراسم خاک سپاری بدون گریه هم میشود؟جواب داد: مگر برای کسی که به مرگ لبخند زده است باید گریه کرد؟
و من از آن روز در این فکر هستم که آیا این مرد دیوانه است یا مردم شهر ما دیوانه اند که او را دیوانه می پندارند؟

مطالب مرتبط :

توصیه های بسیار زیبا برای زندگی
فقط کافیه موضوعات عمیقتر بررسی کنیم

جملات خاص زیبای ضعف های فرهنگی زشت

نوشته فوق العاده زیبای بازی احساسات

بدانیم لذت بردن هدف اصلی زندگیست

کلمات گاهی سرنوشت ساز میشوند

نوشته اجتماعی زیبای داستان من تو او

نگرش غلط عامل بسیاری مشکلات ماست

ارسال نظر به