اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴

ارسال شده در ۱۵ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس عاشقانه

اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور 94

اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴

.
با تــو که ھمراہ میشوم چترم را کنار میگذارم
با تـــو چیزی جز مهربانی نمیبارد…
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﮏ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ
ﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻡ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ
ﻓﺮﯾﺎﺩی‌ است ﮐﻪ
ﻫﺮﺭﻭﺯ غنچه میکند ﺩﺭ ﻣﻦ
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
چقد خوبه
وقتی ازت میپرسن:
عشقت کیه ؟؟؟
بگی :
همون همیشگی
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
دوستت داشتم
دوستت دارم
و
دوستت خواهم داشت…!
از آن دوستت دارم هایی که
کسی نمی داند
کسی نمی تواند
کسی بلد نیست!

.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
هوا خوب باشد یا بد
فرقی ندارد
من به هوای کسی نفس میکشم که دوستش داررررررم
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺗـــــﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﻡ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻢ،
ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ،
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ،
ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ…
ﺗــــــﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺗﺎ ﺣﺮﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﯿﭽﻢ ﺩﻭﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ
ﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﺷﻮﻡ…
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺗﺎ ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ،
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ…
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺵ
فقط هم مال من باش
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
حرف هایت بوی باران می دهد
آرزوهای مرا جـــــــــان می دهد
چــشم هایت جام لبریز از شراب
می برد از دل قرار و صبر و تاب
با تو هر شب غرق رویا میشوم
هـــمچو قطره محو دریا میشوم
در نــــگاهت حـــرف های صـد کتاب
شوق وصلت می برد از دیده خواب
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
عشق معنا میشود با نام تو
چشم گل وا میشود با نام تو
سیل غم ها برده است آرامش روح مرا
غصه ای در دل ندارم
غصه تنها میشود با نام تو
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﻦ !
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ …
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ …
ﺗﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ.
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﺮﺗﯽ !
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﻡ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﺖ …
ﺩﺭﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ …
ﺩﻭﺳــــــــــﺘـــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗـﺎ ﺍﺑــــــــــﺪ
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
عشق یعنی موسیقی اسم تو…
ساده اما تا ابد شنیدنی…
یعنی تو که بی بهانه و دلیل…
بهترین دلیل عاشق شدنی
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
تو که نباشی نه سر به راهم نه رو به راهم
آواره ام
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺟﺰ ﺩﻋﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺍ
روزگارت ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺩ
ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺁﺯﺍﺩ
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ
ﻭ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺯ ﻫﺮ ﻏﺼﻪ ﺑﺮﻭﻥ
ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻡ ﻭﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺧﻨﺪﺍﻥ
ﻭﺳﺒﮑﺒﺎﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ
ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ
ﻣﺸﻖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﯽ ﺳﻮﯼ ﺳﭙﯿﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ
ﻭ ﺯ ﺗﻮ ﻧﻐﻤﻪ ی ﻣﺴﺘﯽ ﺁﯾﺪ …
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﭼﻮﻥ ﻗﻨﺪ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺕ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻬﯽ
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺧﺎﻟﯽ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ، ﺑﻪ ﻟﺐ ﻫﺎ ﺟﺎﺭﯼ …
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
می گویی دوسـت دارم زیر بـاران قـدم بزنـم
اما وقتی باران می بارد چـتر به دست می گیری
می گویی آفتاب را دوست دارم
اما زیـر نور آفتاب به دنبـال سـایه می گردی
می گویی باد را دوست دارم
اما وقتـی بـاد مـی وزد پنجــره را می بنــدی
حالا دریاب وحشت من را وقتی میگویی دوستت دارم
“باب مارلى”
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺑــﻪ ﻭﺳــﻌﺖِ ﻫﻤـﻪ ﯼ ﺑــﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗــﯽ ﻫـــﺎﻡ…
ﻳــﻪ ﻧﻔـــﺮ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ…
ﻗـــــــدِ ﺩُﻧﻴــﺎ ﺑــﺮﺍﻡ ” ﻣﺘــــﻔﺎﻭﺗــﻪ “!
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
آغوش تو یک جای دنج برای با هم بودن است در میان همه ی شلوغی های این شهر تکراری
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﻣﺎﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﻘﻂ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﺏ، ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ !
ﻣﻌﻨﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ
ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻡ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽ داند
و ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍنم
تو ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﺧـــــﻂ ﻋﻤــﺮﻡ ﮐــــــﻒ ﺩﺳـــﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ
ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﮕﻴــﺮ ﺑﮕــﻮ :
ﺭﺩِ ﭘـﺎﻫـﺎﻱ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨـــﺪ
.
اس ام اس پیامک لاوی عاشقانه شهریور ۹۴
.
ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ
ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ , ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮﺍﻡ
ﻓﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﮑﻨﯽ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ( ﻣﺎ )ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻣﺮﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎ ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ

مطالب مرتبط :

متن و دلنوشته عاشقانه احساسی تیر ۹۴

نوشته اس ام اس ناب عاشقانه خرداد ۹۴
اس ام اس و نوشته عاشقانه اردیبهشت ۹۴
جمله و پیامک و پی ام عاشقانه فروردین ۹۴
پی ام لاو اسمس زیبای عاشقانه اسفند ۹۳

ارسال نظر به