نگرش غلط عامل بسیاری مشکلات ماست

ارسال شده در ۶ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نگرش غلط عامل بسیاری مشکلات ماست

نگرش غلط عامل بسیاری مشکلات ماست

.
یکی از دوستان تعریف می کرد که در یکی از اتوبوس های ژاپن دوربینی کار می گذارند و می بینند کسانی که سوار اتوبوس می شوند،
نفر اول روی اولین صندلی خالی می نشیند،
نفر دوم کنار او و به همین ترتیب تا کل صندلی ها پر می شود؛
در ایران همین تست را انجام دادند و دیدند،
نفر اول روی اولین صندلی خالی می نشیند و نفر دوم با بیشترین فاصله روی صندلی خالی دیگر و تنها می نشیند.
تا وقتی صندلی خالی وجود دارد، همه تک تک می نشینند تا صندلی های خالی پر شود و کنار دست آنها می نشینند؛
انگار اینجا تا مجبور نباشند حاضر نیستند کنار کس دیگری بنشینند،
در مورد تاکسی هم همینطور؛
وقتی روی صندلی عقب نشسته ایم دلمان نمی خواه شخص دیگری کنارمان بنشیند؛
علی رغم اینکه مدعی داشتن یک جامعه ی بسیار مهربان و انسان دوست هستیم،
یک نفرت پنهان بینمان وجود دارد…
“اصغر فرهادى”

.
نگرش غلط عامل بسیاری مشکلات ماست
.
امروز با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم
اووه! معذرت میخوام. من هم معذرت میخوام. دقت نکردم …
ما خیلی مؤدب بودیم
من و این غریبه خداحافظی کردیم
و به راهمان ادامه دادیم
کمی بعد از آنروز، در حال پختن شام بودم
فرزندم خیلی آرام کنارم ایستاد
همین که برگشتم به او خوردم و تقریبا انداختمش
با اخم گفتم:
“اه ! از سر راه برو کنار – چرا تو دست و پامی؟؟؟”
قلب کوچکش شکست و رفت
نفهمیدم که چقدر تند حرف زدم
وقتی توی رختخوابم بیدار بودم
صدای درونم گفت: وقتی با یک غریبه برخورد میکنی، آداب معمول را رعایت میکنی
اما با بچه ای که دوستش داری بد رفتار میکنی…
در خانه با آنهایی که دوستشان داری چطور رفتار می کنی؟!
آیا میدانستید که اگر فردا بمیرید
شرکتی که در آن کار میکنید
به آسانی درظرف یک روز برای شما جانشینی می آورد؟
اما خانواده ای که به جا میگذارید
تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد.
و به این فکر کنید که ما خود را وقف کار می کنیم و نه خانواده مان …..
چه سرمایه گذاری ناعادلانه ای!!!

مطالب مرتبط :

صفتهای نابود کننده زشت وجود انسان

توصیه های بسیار زیبا برای زندگی
فقط کافیه موضوعات عمیقتر بررسی کنیم
دیالوگ عاشقانه دم جنبانک و قلب کرگدن
هشت بهشت و دوازده نشانه برای زندگی

ارسال نظر به