اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴

ارسال شده در ۶ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فاز سنگین

اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور 94

اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴

.
دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
دیگران را قضاوت نگن ..
زیرا تو همه چیز را نمی دانی …. مواظب باش دست سرنوشت گاهی اوقات خودت را در همان موقعیت قرار می دهد …. آن وقت …
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
ﻣﺎﻫـــــــــــــﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﮔـــــــــــــــﺮﮒ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻧﺸﺎﻥ
ﻋﻘــــــــــــــﺎﺏ ﻫﺎ ﺳﻘﻮﻃﺸﺎﻥ و انسانها درونشان…
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
دوستی میگفت:عاشق دونفرم، پت و مت!گفتم:حتمابه خاطراینکه خیلی خنده دارن،گفت نه، بخاطراینکه دنیا روهم خراب کنن، همدیگررو خراب نمیکنن.
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
کتاب خواندیم، خندیدند!
نوشتیم، خندیدند!
تنها شدیم، خندیدند!
عاشق شدیم، خندیدند!
جنگیدیم، خندیدند!
سکوت کردیم، خندیدند!
خندیدیم، عصبانی شدند!
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
ﺑﺰﺍﺭ ﯾﻪ ﺩﯾـــــــــــــــﻮﻭﻧﻪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻪ
ﺍﻣﺎ
ﻧﺬﺍﺭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﯾــــــــــــــﻮﻭﻧﺖ ﮐﻨﻪ !
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
آدم هایی که محبت می کنند کمیابند
آدم هایی که قدر محبت رو میدونن نایاب
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
سکوت” خطرناکتر از “حـرفهای نیشدار” است!
بدونِ شَـک کسی که “سُکــوت” مـی کــند روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت.
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
هر وقت تصمیم میگیری که خوب باشی هر چی نامرده سر راهت سبز میشه ؛
همین که تصمیم بگیری تو هم نامرد بشی یه آدم خوب پیدا میشه که حالا تو اون ادم سابق نیستی …
میدونی ، منم یه زمانی خوبه بودم ولی حالا دیگه خیلی وقته که خسته ام ..
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
بدبختی یعنی هم حوصله کسی رو نداشته باشی هم نخوای تنها باشی
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
یا خوب میشه یا عادت میکنی
از این دو حالت خارج نمیشه
.
.
بد نباش ولی الکی هم خوبی نکن
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
وقتی آدمای خوبه زندگیمون رو میپیچونیم
این پیچ زندگی خودمونه که هرز میشه
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
عشق میخوای رفیق؟
صفحه اول شناسنامتو باز کن، ۲تا اسم میبینی
مامانت، بابات
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
ما آنقدر دل باخته ایم
که دیگر
برگ برنده هم غریبی می کند در دست هایمان
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
یک استادی داشتیم میگفت:صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر میکنم که چه کسی آنها را باز خواهد کرد؟خودم یا مرده شور؟ دنیا همین قدر غیر قابل پیش بینی و پست است…پس تا میتوانی خوب باش و خوبی کن…
.
اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴
.
عشق من کودک بمان دنیا بزرگت میکند
بره باشی یا نباشی گرگ گرگت میکند
عشق من کودک بمان دنیا مداد رنگی است
بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند
عشق من کودک بمان دنیا دلت را میزند
سخت بی رحم است میدانم که سنگت میکند…
“احمد شاملو”

مطالب مرتبط :

متن و جملات فاز خفن سنگین مرداد ۹۴
جمله خفن و اس ام اس فاز سنگین تیر ۹۴
استاتوس شاخ و دیالوگ فاز بالای خرداد ۹۴
اس ام اس و جملات فاز سنگین خرداد ۹۴
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴

یک نظر در 'اس ام اس پیامک فاز سنگین شاخ شهریور ۹۴'

  1. ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۴:۳۳ قبل از ظهر
    reyhaneh

ارسال نظر به