آرشیو شهریور ۱۳۹۴

ریشه اصطلاح چپق کسی چاق کردن

منتشر شده در ۲۹ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع مطالب باحال

ریشه اصطلاح چپق کسی چاق کردن

ریشه اصطلاح چپق کسی چاق کردن

.
در مراسم سربُري یا همان اعدام بعد از غذا نوبت به قليان يا چپق بود. براي جوانتر كه «چپق» را نمي‌شناسند عرض كنم كه چپق همان پيپ فرنگي خودمان است. با اين تفاوت كه دسته‌اش بسيار بلندتر و كاسه‌اش بزرگتر است. توتون بيشتري نياز داشته و كشيدنش با توجه به حجم توتون مهارتي خاص مي‌خواهد و گيرايي عجيب و شديدي دارد. آنگونه كه با يك كام ممكن است فرد ناشي را بي‌هوش كند.

جملات خاص زیبای ضعف های فرهنگی زشت

منتشر شده در ۲۹ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

جملات خاص زیبای ضعف های فرهنگی زشت

جملات خاص زیبای ضعف های فرهنگی زشت

.
بیایید نقص های فرهنگیمان را با هم ریشه کن کنیم.
پس از این پس هرگز:
از کسی نپرسیم چرا ازدواج نمیکنی؟
وقتی ازدواج کردند، نپرسیم کی بچه دار می شید؟
وقتی بچه دار شدند، نپرسیم کی براش یه همبازی میاری؟
از بچه ها نپرسیم پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرت؟
از بچه های فامیل راجع به معدل درسیشان نپرسیم.
سرزده به خانه کسی نرویم!

داستان زیبای نتیجه اعتماد به نفس

منتشر شده در ۲۹ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع داستان آموزنده

داستان زیبای نتیجه اعتماد به نفس

داستان زیبای نتیجه اعتماد به نفس

.
ﻣﺎﺭﻳﺎ ، ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩ! ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ، ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ ! ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ! ﻳﻚ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﺵ، ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻼﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ! ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﺍﺩ، ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺷﺪ. ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻼﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺟﻠﻮﻱ ﺁﻳﻨﻪ ﻛﻼﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺎﺭﻳﺎ ﭼﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ، ﭼﻨﺪ ﻛﻼﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩ، ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻼﻩ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻔﺴﻪ، ﻧﻈﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ .ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺮﺩ، ﻛﻼﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ …

داستان بامزه باحال طنز مرد رویاها

منتشر شده در ۲۹ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع داستان طنز

داستان بامزه باحال طنز مرد رویاها

داستان بامزه باحال طنز مرد رویاها

.
زن در حال قدم زدن در جنگل بود كه ناگهان پايش به چيزي برخورد كرد.وقتي كه دقيق نگاه كرد، چراغ روغني قديمي اي را ديد كه خاك و خاشاك زيادي هم روش نشسته بود.زن با دست به تميز كردن چراغ مشغول شد و در اثر مالشي كه بر چراغ داد يك غول بزرگ پديدار شد.زن پرسيد: حالا مي تونم سه آرزو بكنم؟
غول جواب داد: نخير! زمانه عوض شده است و بيشتر از يك آرزو اصلا راه نداره، حالا بگو آرزوت چيه؟

جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴

منتشر شده در ۲۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع جک جدید و باحال

جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر 94

جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴

.
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ آﻟﻮﺩﮔﯽ آﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ… ﺩﻧﯿﺎﺭﺍﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ غلط زیادی نکن، ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻱ ﺑﺮﻱ ﺷﻤﺎﻝ!!!؟
واقعا خدا از همه چی آگاهه…
.
جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴
.
تو خواص یونجه نوشته
تقویت کننده اعصاب
همیشه برام سوال بود چرا الاغ ها اينقدر نسبت به مسائل بی خیال و بی تفاوتن
.
جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴
.
پول چرک کفه دسته  و زن مایع دستشویی…
همچین میشوره میبره که کف کنی
.
جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴
.
مرد خوب همیشه دوجاش باید کبود باشه: یکی پای چشمش یکی هم روی دستش…
صبح که داره میره هرچی خانومش گفت محکم بزنه پای چشمش و بگه رو چشم خانوم.
شب که میاد یهو محکم بزنه رو دستش و بگه ای داد بیداد یادم رفت!
.
جک تلگرام لاین وایبر واتساپ مهر ۹۴
.
نامت را والدینت
زبانت را کشورت
دینت را اجدادت انتخاب كردند
از دار دنیا یک همسرت را خودت انتخاب کردي
که آن هم خاک تو سرت…

داستان ضرب المثل کلاهش پس معرکه س

منتشر شده در ۲۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع مطالب باحال

داستان ضرب المثل کلاهش پس معرکه س

داستان ضرب المثل کلاهش پس معرکه س

.
معرکه‌گیری به عنوان یکی از روش‌ها و ابزارهای رسانه‌ای برای سرگرمی و اطلاع‌رسانی تا زمان‌های نه چندان دور بسیار کاربرد داشته است. افرادی در نقش درویش، پهلوان یا شعبده‌باز در معابر عمومی سفره‌ای پهن می‌کردند و مردم در نقش تماشاچی با هدف سرگرم شدن یا از روی کنجکاوی با فاصله‌ای از سفره، دایره‌وار می‌ایستادند و گفته‌ها و حرکات را می‌شنیدند و می‌دیدند. وقتی تعداد تماشاچیان زیاد می‌شد، معرکه‌گیر صف‌های جلویی از تماشاچیان را مجبور می‌کرد که بنشینند تا بقیه تماشاچیان که عقب‌تر ایستاده‌اند، بتوانند بساط معرکه‌گیری را ببینند.

افرادی که انرژی مثبت شمارا میخورند

منتشر شده در ۲۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع مطالب کاربردی

افرادی که انرژی مثبت شمارا میخورند

افرادی که انرژی مثبت شمارا میخورند

.
افرادی که ناخودآگاه از انرژی دیگران تغذیه می کنند
این افراد ممکن است نزدیک شما بیایند و برای شما درد دل کنند و بگویند که چه آدم بدبخت و فلک زده ای هستند و … و هرچه شما راه چاره نشانشان می دهید گوش نمی دهند، چون نمی خواهند که تغییری در وضعیتشان بوجود بیاید چرا که این تنها راهی است که می توانند انرژی بگیرند، آنها با این کار در حال گرفتن انرژی شما هستند در حالی که شما دلتان به حالشان سوخته است.
پس اگر بجای یک گفتگوی منطقی دوطرفه، وارد گفت و شنودی شدید که هر راه حلی ارائه دادید با جمله : آره درست میگی، ولی….. پاسخ داد، بدانید که دارید انرژی از دست می دهید.

نوشته فوق العاده زیبای بازی احساسات

منتشر شده در ۲۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته فوق العاده زیبای بازی احساسات

نوشته فوق العاده زیبای بازی احساسات

.
میگن یه روز که تمام احساسات بشری دور هم جمع بودن، “خستگی” برای بار سوم خمیازه کشید و “دیوانگی” پیشنهاد داد که غایب موشک بازی کنن!
“دسیسه” ابروش رو بالا داد و به فکر یه توطئه بود، “کنجکاوی” نتونست جلوی خودش رو بگیره و پرسید: غایب موشک چیه؟
“دیوانگی” توضیح داد که یه بازیه، من چشامو میبندم و شروع میکنم به شمردن از یک تا یک میلیون تا وقتی که شما همتون پنهان شین و وقتی که من شمردنم تموم شد اولین نفری رو که پیدا کنم جای من رو میگیره و بازی ادامه پیدا میکنه.
“اشتیاق” با شور و حرارت میرقصید و “خوشی” همراهیش میکرد.
“خوشحالی” بارها بالا و پایین پرید تا “شک” رو متقاعد کنه و “بی حسی” به هیچ چیز برای شرکت توی بازی اهمیت نمیداد.
اما همه نمیخواستن بازی کنن! “حقیقت” ترجیح میداد پنهان نشه برای اینکه قرار نباشه تا آخر همه دنبالش بگردن!!
غرور گفت؛ چه بازی احمقانه ای! (اما چیزی که اذیتش میکرد این بود که چرا این ایده مال اون نبوده)
“ترس” ترجیح داد که ریسک نکنه.
یک، دو، سه…

نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور ۹۴

منتشر شده در ۲۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور 94

نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور ۹۴

.
نگران آینده نباشید…
در طول تاریخ بشریت…
نگرانی به هیچکس خدمتی نکرده است
هر آنچه که قرار است رخ دهد ، عملی می شود
کاری هم از دست شما بر نمی آید …
در اصل هر آنچه را که شما از بابت آن نگران هستید
در اکثر مواقع روی نمی دهد
پس چرا انرژیتان را روی نگرانی هدر می دهید ؟
هر نوع نگرانی باعث می شود
درونتان را پر از انرژی منفی کنید
که به راحتی سلامتی شما را به خطر می اندازد
کافی است عاقلانه برنامه ریزی کنید…
و بعدش هم به خدا توکل کنید…
.
نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور ۹۴
.
ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد
توقع هم نداشته باشیم که چند برابر بیشتر پس بگیریم پس بخشش را با منت خراب نکنیم.

داستان آموزنده روانشناسی لیوان زندگی

منتشر شده در ۱۷ام شهریور ۱۳۹۴ با موضوع داستان آموزنده

داستان آموزنده روانشناسی لیوان زندگی

داستان آموزنده روانشناسی لیوان زندگی

.
مشاور یه لیوان آب برداشت و ریخت رو زمین وقتی ریخت به خانم و آقا دوتا ابر اسفتجی داد تا آب ریخته شده رو از رو زمین جمع کنن و تو لیوان بریزند زن و شوهر متعجبانه این کارو کردن و بعد نشستن مشاور گفت خوب لیوان رو بگذارید رو میز و کمی صبر کنید بعد از کمی سکوت مشاور گفت ببینید:
۱- شما همه آب ریخته شده رو نتونستین جمع کنین
۲- آب کمی هم که با اسفنج جمع کردین گل آلود شد البته الان بعد مدتی کمی ته نشین شد اما زلالی قبلو نداره
۳- با هر بار که کمترین تکانی لیوان میخوره آب دوباره گل آلود میشه و باز باید صبر کنین که ته نشین بشه
۴- آیا میشه به نبودن میکروب توی این آب اطمینان داشت؟