اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴

ارسال شده در ۱۳ام مرداد ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فلسفی

اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد 94

اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴

.
هرگز به کسی حسادت نکن به خاطر نعمتی که خدا به او داده زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته است و غمگین مباش وقتی خداوند چیزی را از تو گرفت زیرا تو نمی دانی خداوند چه چیزی را عوض آن به تو خواهد داد.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
توانایی حرف زدن به چند زبان ارزشمند است اما برای توانایی بسته نگاه داشتن دهان در یک زبان نمی توان قیمت تعیین کرد.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
این دل انسان است که او را سعادتمند و ثروتمند می کند
انسان با آنچه که هست ثروتمند است نه با آنچه که دارد.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود نباش.
.
.
گاهی آدم ها خوشی های کوچک را در انتظار خوشبختی بزرگ از دست می دهند.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
زندگی ساعتی شنیست
گاه لازم است زیر و رو شود.

.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
دیروز چکیست که اعتبار نداره
فردا چکیست که موعدش نرسیده
امروز تنها اسکناسی است که در دست داری
پس خردمندانه خرجش کن…
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
شکرگزار باشید و بیندیشید که چقدر ثروتمندید
خانواده تان بسیار قیمتی است،  وقتتان طلاست و سلامتی تان گنج.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
رویاها، نقاشی های شما و دنیا پرده ی نقاشی است
باور، قلم مویی است که رویاهایتان را به یک شاهکار واقعی تبدیل می کند.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
اگر از هر چیزی بهترینش را نداری، تصمیم بگیر از هر چیزی که داری بهترین استفاده را بکنی.
.
.
اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانی شدن ندارید.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
چرا همیشه به دنبال این هستیم که بدانیم چرا گلها خار دارند؟!
بیایید گاهی به دنبال آن باشیم که بدانیم چرا خارها “گل” دارند.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج میبرد، اندیشه های منفی خود اوست.
.
.
وقتی تنهایید مراقب افکارتان و وقتی با دیگرانید مراقب گفتارتان باشید.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
جهان را کسانی متحول کردند که با دیدی غیر از دیدِ همه به زندگی نگاه کردند
پس متفاوت باش نه همرنگ!
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
زندگی شادمان کردن دیگران نیست، شریک کردن دیگران در شادمانی خویش است.
.
.
درها به روی کسانی گشوده میشوند که جسارت کافی برای در زدن را داشته باشند.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست
نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی
نتیجه زندگی ما، حاصل اعمال ماست…
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
کسی که “چرایی” برای زیستن داشته باشد از پسِ هر “چگونه ای” بر می آید.
.
اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
.
از قضاوت نترس
مهم این است که آدم با خودش مساوی باشد وگرنه دیگران همیشه حرفی برای گفتن دارند.

مطالب مرتبط :
اس ام اس و متن کوتاه فلسفی عالی تیر ۹۴
جمله اس ام اس فلسفی عمیق خرداد ۹۴
جملات و نکات زیبای فلسفی فروردین ۹۴
اس ام اس و متن فلسفی عمیق اسفند ۹۳
اس ام اس پرمعنا و متن آموزنده بهمن ۹۳

ارسال نظر به