هشت بهشت و دوازده نشانه برای زندگی

ارسال شده در ۷ام مرداد ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

هشت بهشت و دوازده نشانه برای زندگی

هشت بهشت و دوازده نشانه برای زندگی

.
هشت بهشت زندگی
بهشت اول:
آغوش مادریست که با تمام وجود بغلت کرد و شیرت داد.
بهشت دوم:
دستان پدریست که برای راه رفتنت با تو کودکی کرد.
بهشت سوم:
خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت تمام اسباب بازیهایش را به تو داد.
بهشت چهارم:
معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیَش هم سنت شد تا یاد بگیری.
بهشت پنجم:
آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی.
بهشت ششم:
دوستی هست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند.
بهشت هفتم:
همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترکتان است؛ گویی دو شاخه از یک ریشه اید.
بهشت هشتم:
فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است.

آری بهشت همین حوالیست
مادرت را بنگر…
پدرت را ببین…
خواهر یا برادرت را حس کن…
به معلمت سر بزن…
دوستت را به یاد بیاور…
عشقت را از خاطرت بگذران…
همسرت را در آغوش بگیر…
فرزندت را ببوس…
یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت
آری شاید هر کدام از ما تمام هشت بهشت را نداشته باشیم ولی تو سعی کن و بهشت را با همه قلبت حس کن، قطعا بهشت در همین نزدیکیست!!!
.
هشت بهشت و دوازده نشانه برای زندگی
.
دوازده نشانه بیداری روح
لذت بردن از هر لحظه زندگی.
شکرگزاری و قدردانی از آفریدگار در هر فرصتی.
داشتن لبخندهای غیر ارادی.
احساس پیوستگی با دیگر موجودات و طبیعت.
عدم علاقه به هرگونه قضاوت در مورد دیگران.
عدم علاقه به هرگونه قضاوت در مورد خودشان.
عدم توانایی برای هرگونه نگرانی و دلواپسی.
عدم علاقه به هرگونه درگیری.
عدم علاقه به اینکه به کارهای دیگران فکر کنند و یا دلایل آن را بررسی کنند.
تمایل زیاد به اینکه اجازه دهند زندگی خودش مسیرش را طی کند به جای اینکه مسیر آن را مشخص و تعیین کنند.
تمایل به اینکه به طور همزمان تصمیم بگیرند و عمل کنند، به جای اینکه به تجربیات و ترس های گذشته خود رجوع کنند.
دستیابی به نیروی عشق ورزیدن به دیگران، بدون انتظار برای بازگشت و یا جبران…

مطالب مرتبط :
معنی واقعی بعضی کلمات رو بدونیم
به خودت فکر کن و همه چیز را رها کن
مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم
متون زیبای حرمت عشق و قانون فاصله
نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها

ارسال نظر به