داستانهای جالب ملا نصرالدین و بهلول

ارسال شده در ۱۹ام تیر ۱۳۹۴ با موضوع داستان طنز

داستانهای جالب ملا نصرالدین و بهلول

داستانهای جالب ملا نصرالدین و بهلول

.
یک روز ملا درباره ای همسایه اش با یکی از دوستانش مشغول درد دل بود و از او شکایت میکرد: “باید ببینی که چقدر بچه ها و خانه اش کثیف هستند. این مایه ی ننگ است که آدم چنین همسایه هایی داشته باشد. یک نگاه به آن لباس ها که روی طناب آویزان کرده اند بینداز، لکه های سیاه را روی ملافه و حوله ها می بینی؟”
دوست ملا به طرف پنجره رفت و گفت: “عزیزم من فکر میکنم که لباس های آنها کاملا تمیز هستند. این کثیفی از پنجره شماست!”
نکته:
اعتقادات و اندیشه ها در حکم عینکی هستند که ما به چشمان خود زده ایم. ما از پشت پنجره و دریچه افکارمان به دنیا نگاه میکنیم. لذا آنچه میبینیم نتیجه نوع اندیشه ای است که برای خود انتخاب کرده ایم.
پیش چشمت داشتی شیشه کبود/زان کبودت جمله عالم می نمود.

.
داستانهای جالب ملا نصرالدین و بهلول
.
روزی کسی نزد ملا آمد و از او درخواست کرد تا الاغش را برای ساعتی به او بدهد. ملا که نمی خواست الاغش را قرض دهد گفت: “الاغ اینجا نیست، پسرم آن را به صحرا برده است.”
در همین لحظه صدای عرعر الاغ بلند شد. مرد همسایه گفت: “تو که گفتی الاغ در صحرا است پس این چه کسی است عرعر میکند؟”
ملا با عصبانیت گفت: “عجب آدمی هستی. حرف پیرمردی مثل من را قبول نداری اما عرعر کردن یک الاغ بی شعور را باور می کنی؟”
بالاترین نوع خودخواهی این است که متوقع باشیم مردم آنچه که ما تحت عنوان “واقعیت” می گوییم بر آنچه که خود مشاهده میکنند ترجیح دهند.
ما میگوییم حقیقت را دوست داریم اما اغلب چیزهایی را که دوست داریم حقیقت می دانیم.
.
داستانهای جالب ملا نصرالدین و بهلول
.
شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی به مسخره بگیرد. به بهلول گفت: هیچ شباهتی بین من و تو هست؟
بهلول گفت: البته که هست.
مرد ثروتمند گفت: چه چیز ما به همدیگر شبیه است؟ بگو!!!
بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یکدیگر است، یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است و دیگری جیب تو و کله من که هردو پر است.

مطالب مرتبط :
داستان خنده دار باحال جدید خرداد ۹۴
داستان های کرکره خنده اردیبهشت ۹۴
دو داستان طنز و بامزه اردیبهشت ۹۴
داستان و حکایت خنده دار فروردین ۹۴
دو داستان طنز و جالب فروردین ۹۴

ارسال نظر به