مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

ارسال شده در ۱۱ام تیر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

.
حواسمان باشد هیچگاه از اطرافیان خود نپرسیم:
پدر یا مادرت چگونه از دنیا رفتند؟
هيچگاه از پدر يا مادری نپرسیم که فرزندتون چطوری درگذشت؟
هيچگاه از كسي كه هنوز كاری واسه خودش پيدا نكرده (خصوصا در جمع) نپرسیم: هنوز بيكاری؟
اگر هم کاری از دستمون بر میاد توی جمع اینکارو نکنیم.
هيچگاه از فقير و تنگدست نپرسیم: پول احتیاج داری؟
بدون اينكه بخواد بهش بدیم تا هميشه براش عزيز بمونیم.
شما خواهرم…
هيچگاه از زنی كه بچه دار نميشه نپرسید: هنوز بچه دار نشدين؟
بلكه از پروردگار بخواهید بهشون بچه صالح عنايت كنه.
هيچگاه از ميهمان نپرسیم: آب يا خوراکی ميل داريد؟
بلكه بدون چون و چرا ازش پذیرایی كنیم؛ به اين ميگن ميهمان نوازی.
هيچگاه از مجردی نپرسیم: چرا هنوز ازدواج نکردی؟
بلكه از پروردگار بخواهیم همسری صالح نصيبش گرداند.
هيچگاه بخاطر خنداندن ديگران کسی را مسخره نكنیم.
هميشه آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای ديگران هم نپسندیم.

.
مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم
.
خدایا قاضی تویی
کمک کن هیچوقت قضاوت نکنیم
خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را
یک خط کش این دستمان و یک ترازو آن دستمان
اندازه می گیریم و وزن می کنیم
آدم ها را
رفتارشان را
انتخاب هایشان را
تصمیم هایشان را
حتی قضا و قدرشان را
حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم چگونه یک نفر را به هم میریزیم
چند نفر را به جان هم می اندازیم
چه سرخوردگی یا دلخوری بجای میگذاریم
چقدر زخم میزنیم
حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم اما یکی ممکن است گیر کند
بین کلمه های ما
بین قضاوت ما
بین برداشت ما
دلی که می شکنیم ارزان نیست…

مطالب مرتبط :
متون زیبای حرمت عشق و قانون فاصله
نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها
متن و دیالوگ خاص برای آدمهای خاص
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما

ارسال نظر به