مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

ارسال شده در ۱۱ام تیر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم

.
حواسمان باشد هیچگاه از اطرافیان خود نپرسیم:
پدر یا مادرت چگونه از دنیا رفتند؟
هیچگاه از پدر یا مادری نپرسیم که فرزندتون چطوری درگذشت؟
هیچگاه از کسی که هنوز کاری واسه خودش پیدا نکرده (خصوصا در جمع) نپرسیم: هنوز بیکاری؟
اگر هم کاری از دستمون بر میاد توی جمع اینکارو نکنیم.
هیچگاه از فقیر و تنگدست نپرسیم: پول احتیاج داری؟
بدون اینکه بخواد بهش بدیم تا همیشه براش عزیز بمونیم.
شما خواهرم…
هیچگاه از زنی که بچه دار نمیشه نپرسید: هنوز بچه دار نشدین؟
بلکه از پروردگار بخواهید بهشون بچه صالح عنایت کنه.
هیچگاه از میهمان نپرسیم: آب یا خوراکی میل دارید؟
بلکه بدون چون و چرا ازش پذیرایی کنیم؛ به این میگن میهمان نوازی.
هیچگاه از مجردی نپرسیم: چرا هنوز ازدواج نکردی؟
بلکه از پروردگار بخواهیم همسری صالح نصیبش گرداند.
هیچگاه بخاطر خنداندن دیگران کسی را مسخره نکنیم.
همیشه آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم.

.
مراقب حرفهایمان و دلهای دیگران باشیم
.
خدایا قاضی تویی
کمک کن هیچوقت قضاوت نکنیم
خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را
یک خط کش این دستمان و یک ترازو آن دستمان
اندازه می گیریم و وزن می کنیم
آدم ها را
رفتارشان را
انتخاب هایشان را
تصمیم هایشان را
حتی قضا و قدرشان را
حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم چگونه یک نفر را به هم میریزیم
چند نفر را به جان هم می اندازیم
چه سرخوردگی یا دلخوری بجای میگذاریم
چقدر زخم میزنیم
حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم اما یکی ممکن است گیر کند
بین کلمه های ما
بین قضاوت ما
بین برداشت ما
دلی که می شکنیم ارزان نیست…

مطالب مرتبط :
متون زیبای حرمت عشق و قانون فاصله
نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها
متن و دیالوگ خاص برای آدمهای خاص
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما

ارسال نظر به