داستان خنده دار باحال جدید خرداد ۹۴

ارسال شده در ۲۰ام خرداد ۱۳۹۴ با موضوع داستان طنز

داستان خنده دار باحال جدید خرداد 94

داستان خنده دار باحال جدید خرداد ۹۴

.
حکیمی ﺭﺍ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ: ﭼﻪ موقع ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻨﺎﺳﺐ تر ﺍﺳﺖ؟
حکیم ﮔﻔﺖ: ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺷﻮﺩ!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر ثروت؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ چرا که ثروت را اعتباری نیست.
ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ نظر جسمی؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ چرا که جسم را بقا و اعتباری نیست.
گفتند: توانا از نظر عقلی؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: نه چرا که عقل زوال دارد و آن را اعتباری نیست.
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: گرفتیمون؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺁﺭﯼ! دقیقا…

.
داستان خنده دار باحال جدید خرداد ۹۴
.
مردی حاشیه خیابان بساط پهن کرده بود و نوشته بود:
زردآلو هر کیلو ۲۰۰۰تومن
هسته زردآلو هرکیلو ۴۰۰۰تومن
یکی پرسید چرا هسته اش از خودش گرونتره؟!
فروشنده گفت چون عقل آدم رو زیاد میکنه.
مرد کمی فکر کرد و گفت، یه کیلو هسته بده.
خرید و مشغول خوردن که شد با خودش گفت: چه کاری بود؟؟؟ زردآلو میخریدم هم خود زردآلو رو میخوردم هم هسته شو، هم ارزونتر بود.
رفتو همین حرف رو به فروشنده گفت
فروشنده گفت: بـله، نگفتم عقل آدم رو زیاد میکنه؟! چه زودم اثر کردد!!!
.
داستان خنده دار باحال جدید خرداد ۹۴
.
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ آﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ، ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻘﺮب را ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ. ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ آﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺮﺏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ. ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯿﺪﻫﯽ؟ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﻡ.
ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮔﻔﺖ: ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ﺗﺎ جونت درآد…

مطالب مرتبط :
داستان های کرکره خنده اردیبهشت ۹۴
دو داستان طنز و بامزه اردیبهشت ۹۴
داستان و حکایت خنده دار فروردین ۹۴
دو داستان طنز و جالب فروردین ۹۴
داستان های طنز و بامزه اسفند ۹۳
داستان طنز خره ما کره گی دم نداشت

ارسال نظر به