طالع بینی صورت و حالت انگشتان دست

ارسال شده در ۱۷ام خرداد ۱۳۹۴ با موضوع طالع بینی

طالع بینی صورت و حالت انگشتان دست

طالع بینی صورت و حالت انگشتان دست

.
بین اعضای صورت دیگران بیشتر به چه چیز اهمیت میدهید؟
۱- فرم صورت
۲- پوست
۳- چشم
۴- لب
جواب تست:
فرم صورت= شما بیشتر از احساس منطقی هستید. ریز بین. نکته سنج. جدی
خصلت منفی شما= بدبین. مغرور
پوست= شما در لحظه شاد هستید. لطیف و به دنبال آرامشید. سنتی هستید
خصلت منفی شما= دور اندیش نیستید. رویا پرداز
چشم= شما فردی عمیق هستید. با احساس. باطن هرچیز مهم تر از ظاهر است برای شما
خصلت منفی= اعتماد دور از تدبیر. حساس
لب= شما فردی با روحیه جوان هستید. شاداب و سر زنده اید
خصلت منفی= مادی گرا. پر حرف. ظاهرساز.

.

طالع بینی صورت و حالت انگشتان دست

طالع بینی صورت و حالت انگشتان دست

.
شما در گروه قرار دارید؟
گروه A – جذاب و در عین حال عملگرا
افراد گروه A دست کم برای برخی بسیار جذابند. آنها در هر زمینه ای قدرت سخنوری دارند. همچنین تهاجمی و در عین حال حل کننده ی مشکلات اند. بسیار مهربانند و اغلب بهترین دانشمند، مهندس، سرباز و نيز بهترین حل کننده ی جدول کلمات ميشوند.
گروه B – خودباور و همه کاره
افراد گروه B خودباور و هر کاری را به نیکی به انجام میرسانند. آنها تنها بودن را برای پرداختن به کاری که نیاز به انجامش دارند دوست دارند، البته این به معنای درونگرا بودن آنها نیست. آنها بسیار هدفمندند و دوست ندارند کسی مزاحمشان شود. آنها سپاسگزار از داشته هایشان هستند و تشنه ی رسیدن به بالاترین ها هستند.
گروه C – صلحجو
افراد گروه C بسیار صلح طلب و گریزان از مشاجراتند. آنها خواهان دوستی با همگان هستند. در روابط بسیار وفادار، مهربان و مراقب شریکشان هستند. اما مراقب باشید، Cها هسته ی آتشینی دارند که اگر آزاد شود خطرناک میشوند. با اینکه صلح دوستند بهتر است رو در روي آنها نایستید.

مطالب مرتبط :
طالع ماههای سال و ویژگیهای خاص افراد
یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
نحوه ناراحتی متولدین ماههای مختلف سال
طالع بینی حالت و نوع دراز کشیدن در خواب
طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال

ارسال نظر به