متن و نوشته درس و امتحانات خرداد ۹۴

ارسال شده در ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع جک درس و دانشگاه

متن و نوشته درس و امتحانات خرداد 94

متن و نوشته درس و امتحانات خرداد ۹۴

.
اول ترم: ۴ ماه وقت دارم درس بخونم، حالا فعلا عید رو عشق است.
فروردین: ۳ ماه وقت دارم
اردیبهشت: ۲ ماه وقت دارم
خرداد: هنوز چند هفته وقت دارم
چند روز مونده به امتحان: هنوز وقت هست واسه درس خوندن
۲روز مونده به امتحان: فردا وقت دارم
یک روز مونده به امتحان: شب میشینم می خونم، این درس کاری نداره
شب امتحان: فردا صبح زود تمومش می کنم
لحظاتی قبل از امتحان: غلط کردم از ترم بعد درس می خونم!!!
و این سیکل کماکان ادامه دارد…

.
متن و نوشته درس و امتحانات خرداد ۹۴
.
ﻓﺮﺟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺫﺑﺢ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺁﺏ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﺰﻭﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﯼ ﺑﺮﻭ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮑﻦ، ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬﺕﺟﻮﯾﯽ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ، ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮﺱﻫﺎ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﭖ، ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ …) ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﻨﺎﯼ ﻓﯽﺍﻟﻔﺮﺟﻪ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻓﺮﺟﻪ ﻟﺬﺕﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﮔﺎﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
.
متن و نوشته درس و امتحانات خرداد ۹۴
.
فرق تقلب کردن پسرا و دخترا
پسرا:
(بغل دستی): ممد! اینم کتاب، صفحه ۲۴۰ جوابش نیست که لامصب!!! اون برگه آچاری که بهت دادم از گلوت پایین نره ایشاله.
(پشت سری): جواد جواب سوال ۴ رو ته کفشم نوشتم، گرفتم بالا زود بنویس داداش، اگرم خواستی درش بیار نوبتی بده بره!
ممد: بیا برگه علی داره دس به دس میشه، الآن به ما میرسه.
دخترا:
الههههههه ه ه ه… الـــــــــههههههه ه ه ه الهههههه ه ه ه ه ه هههه ههه…
(الهه در حال نوشتن به طرز وحشیانه ای همراه با لبخندی ملیح)
مهشییییییددددد مهیییییییییدددد تو رو خدا مهشییییییییدددد
(مهشید: ننوشتم، بابا برگم سفیده، اه!)
مهشید دو دقیقه بعد: استاد!!! برگه هامون تموم شد، یه برگه دیگه میشه بهم بدین؟!

مطالب مرتبط :
جک و نوشته های خنده دار شب امتحانی دی ۹۳

ارسال نظر به