حکایت جالب ضرب المثل فوت کوزه گری

ارسال شده در ۱۳ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع مطالب باحال

حکایت جالب ضرب المثل فوت کوزه گری

حکایت جالب ضرب المثل فوت کوزه گری

.
استاد کوزه گری بود که خیلی باتجربه بود و کوزه های لعابی که می ساخت خیلی مشتری داشت. شاگردی نزد وی کار میکرد که زرنگ بود و استاد به او علاقه داشت و تمام تجربه های کاری خود را به او یاد داد. شاگرد وقتی تمام کارها را یاد گرفت شروع به ایراد گرفتن کرد و گفت مزد من کم است و کم کم زمزمه کرد که من می توانم بروم و برای خودم کارگاهی راه اندازی کنم و کلی فایده ببرم. هرچه استاد کوزه گر از او خواهش کرد مدتی دیگر نزد او بماند تا شاگردی پیدا کند و کمی کارها را یاد بگیرد تا استاد دست تنها نباشد پسرک قبول نکرد و او را دست تنها گذاشت و رفت.

شاگرد رفت و کارگاهی راه اندازی کرد و همانطور که یاد گرفته بود کاسه ها را ساخت و رنگ کرد و روی آن لعاب داد و در کوره گذاشت ولی متوجه شد که رنگ کاسه های او مات است و شفاف نیست. دوباره از نو شروع کرد و خاک خوبتر انتخاب کرد و در درست کردن خمیر بیشتر دقت کرد و بهترین لعاب را استفاده کرد و آنها را در کوره گذاشت ولی باز هم مشکل قبلی بوجود آمد. شاگرد فهمید که تمام اسرار کار را یاد نگرفته، پس نزد استاد رفت و مشکل خود را گفت و از استاد خواهش کرد که او را راهنمایی کند.
استاد گفت: درست است که هر شاگردی باید روزی استاد شود ولی تو مرا بی موقع تنها گذاشتی. بیا یک سال اینجا بمان تا شاگرد تازه هم قدری کار یاد بگیرد و آنوقت من هم تو را راهنمایی خواهم کرد و تو به کارگاه خودت برو.
شاگرد قبول کرد و یکسال آنجا ماند ولی هرچه دقت کرد متوجه اشتباه خودش نمی شد. یک روز استاد او را صدا زد و گفت بیا بگویم که چرا کاسه های لعابی تو مات است. استاد کنار کوره ایستاد و کاسه ها را گرفت تا در کوره بگذارد به شاگردش گفت چشمهایت را باز کن تا فوت و فن کار را یاد بگیری. استاد هنگام گذاشتن کاسه ها در کوره به آنها چند فوت می کرد. بعد از او پرسید: ”فهمیدی؟؟؟” شاگرد گفت: نه!!! استاد دوباره یک کاسه دیگر برداشت و چند فوت محکم به آن کرد و گرد و خاکی که از آن برخاسته بود به شاگرد نشان داد و گفت: این فوت و فن کار است، این کاسه که چند روز در کارگاه می ماند پر از گرد و خاک می شود، در کوره این گرد و خاک با رنگ لعاب مخلوط می شود و رنگ لعاب را کدر می کند. وقتی آنرا فوت می کنیم گرد و غبار پاک می شود و لعاب خالص پخته می شود و رنگش شفاف می شود. حالا پی کارت برو که همه کارهایت درست بود و فقط همین فوت را کم داشت.

مطالب مرتبط :
ریشه حکایت جالب یک کلاغ چهل کلاغ
حکایت ضرب المثل بامزه بزخری کردن
داستان طنز خره ما کره گی دم نداشت
مفهوم حکایت و ریشه پیدایش کلمه بشقاب

ارسال نظر به