متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴

ارسال شده در ۵ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت 94

متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴

.
خنده باید زد به ریش روزگار
ورنه دیر یا زود پیرت می کند
سنگ اگر باشی خمیرت می کند
شیر اگر باشی پنیرت می کند
باغ اگر باشی کویرت می کند
شاه اگر باشی حقیرت می کند
ثروت ار داری فقیرت می کند
گاز را بگرفته زیرت می کند
عاقبت از عمر سیرت می کند
گر زدی قهقه به ریش روزگار
ریش را چرخانده شیرت می کند
دل به تو داده دلیرت می کند
خویشتن فرش مسیرت می کند
عشق را نور ضمیرت می کند
خاک اگر باشی حریرت می کند
کورش ار باشی کبیرت می کند
رستم ار باشی امیرت می کند
آشپز باشی وزیرت می کند
پس بخندید و بخندانید هم
خنده دنیا را اسیرت می کند

.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
از رها كرن نترس
باور كن هيچكس نمي تواند چيزي كه مال توست را از تو بگيرد و تمام دنيا نمي توانند چيزي كه مال تو نيست را برايت حفظ نمايند
همه چيز ساده است
“زندگي”  “عشق” “دوست داشتن” “عادت كردن” “رفتن” ” آمدن”
اما چيزي كه ساده نيست باور اين “ساده بودن ها” ست
در “حسرت گذشته” ماندن، چيزي جز از دست دادن امروز نيست
تو فقط يكبار هجده ساله خواهي بود
يكبار سي ساله
يكبار چهل ساله
و يكبار هفتاد ساله
در هر سني كه هستي، روزهايي بي نظير را تجربه مي كني چرا كه مثل روزهاي ديگر فقط يكبار تكرار خواهد شد
هر روز از عمر تو زيباست و لذتهاي خودش را دارد به شرط آنكه زندگي كردن را بلد باشي…
.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
به انگشت نخی خواهم بست تا فراموش نگردد فردا
زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم در دل
لحظه را دریابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق، بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری، ببرد این دل ما را با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم، مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست که نیست، پس از آن فردایی…
.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
غم ها ارزش جنگیدن ندارند
رهایشان کنید
غم ها آنقدر خسته اند که با کمترین بی توجهی از پای در می آیند
پس برای شادی بغل باز کنید و با امید زندگی کنید…
.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
گاهی به خودت احترام بگذار
یک چای داغ بریز داخل زیباترین استکان خانه
یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش
همراه یک آهنگ دلنشین و به خودت بگو: بفرمایید، چایتان سرد نشود!
به خودت؛ باورت و زندگی ات عشق بورز
سن و سالت مشکل عشق نیست
زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند مگر آنکه تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد برده باشی
برای خودت دعا کن که آرام باشی؛ صبور باشی
مهم نیست که آخرین زلزله ی زندگی ات چند ریشتر بود
مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی را از دست دادی
مهم این است که دوباره از نو بسازی زندگی ات و باورت را و جهانت را…
.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ…
.
متن و نوشته پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴
.
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻧﺪگیتو ﺧﺮﺍﺏ ﻧﮑﻦ
ﺩﻫﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯﻩ
ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺯﺩﻩ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ
ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻟﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﺱ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ
ﻣﺮﺍﻣﺖ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﻼﻧﻪ
ﭘﺲ ﺑﺬﺍﺭ هرﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﮕﻦ
ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺲ
ﭘﺲ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐــــــــــــــــــــــﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﮔﺸﺖ…

مطالب مرتبط :
شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴
متن زیبا و دیالوگ انرژی مثبت اسفند ۹۳
متن زندگی و نوشته روحیه بخش بهمن ۹۳
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
متن های روحیه بخش و پرانرژی دی ۹۳

ارسال نظر به