اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴

ارسال شده در ۱ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فاز سنگین

اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت 94

اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴

.
معلمم گفت: زندگی را تعریف کن
گفتم زندگی تعریف کردنی نیست
ناراحت شد و نمره ام را صفر داد
سالها بعد که او را دیدم، پیر شده بود و عصا به دست راه می رفت
جلو رفتم و گفتم: زندگی را تعریف کن، آرام خندید و گفت:
نمره ات بیست
زندگی را باید زیست!
.
.
ای انسان
قدر خودت را بدان
به حدی گرانی که فقط خدا توان خریدنت را دارد
پس خودت را به قیمت حسرتی تلخ به تاراج مده…
.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا همچـون دویـدن در گلـه اسب است
تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد
زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه جـلوتــر بـودنــد هـرگـز بــرای تــو  بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد، به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــو را لـگــد مــال خــواهنــد کــرد…
.
.
آسمان چه دل بخشنده ای دارد که غمش را با لطافت باران بر سر موجودات میبارد و نشاط میبخشد و زندگی
آری؛ همیشه باید دستی برای بخشیدن داشت حتی در اوج اندوه!
.
.
ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻞ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎن هستند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ…

.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
آدمیان به لبخندی که بر لبها می نشانند و به احساس خوبی که برجا می نهند و به دردی که مـــی کاهند مـــی ارزند!
.
.
همــه چیــز سـاده است
زنـدگــی… عشــق… دوست داشتــن… عـادت کــردن… رفتــن… آمــدن…
امــا چیــزی کـه ســــــاده نیست بـاور ایـن سـاده بـودن هـاست!
.
.
برای رسیدن به خوبی، ریشه بدی ها را باید زد
به شاخه و برگ امیدی نیست…
.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎتو ﺗﻮی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎﺷﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ!
.
.
زندگی سخت است اما من از آن سخت ترم…
.
.
چرخ و فلک می‌خواستیم ، فَلَک نصیبمون شد
ساده‌ی ساده بودیم، کلَک نصیبمون شد
دنبالِ یه حقیقت تو آینه‌ها می‌گشتیم
اما تو قابِ گریه، تَرَک نصیبمون شد
.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
بنشینیم و بیندیشیم این همه با هم بیگانه
این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
و چه خواهد آمد بر سر ما با این دلهای پراکنده…
“هوشنگ ابتهاج”
.
.
آنکه میگوید زندگی گذشته است مرده و آنکه میگوید زندگی در راه است باخته
زندگی اکنون است، همین لحظه زندگی است
زندگی ساختنی است نه گذراندنی
پس بمان برای ساختن، نساز برای ماندن!
.
.
نمی دانم بعضی انسانها طبیعتشان عوض شده یا عـــوضـی بودنشـــــان طبیـعی؟!؟!
.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
کجاست شادمانی های من؟ تیله هایم؟ فرفره ام؟
پیراهنم که روی درخت گیلاس پاره شده بود، کجاست؟
بی خبر کودکی ام را دزدیدند…
.
.
بچه که بودم میدیدم که بچه ها به قطار سنگ می زنند
بعدها فهمیدم هرکسی که در حال حرکت است، سنگش می زنند.
.
.
آن چنان زى که بمیرى برهى
نه چنان زى که بمیرى برهند
“سنایى”
.
اس ام اس و جمله فاز بالای اردیبهشت ۹۴
.
یک حرف، یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند
حرف ها چه کارها که نمی کنند
مواظب حرف زدنمون باشیم…
.
.
زیباترین چشمها از آن کسی است که تو را با مهربانی می نگرند…
.
.
پرتو عمر چراغی‌ست که در بَزم وجود
به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است

مطالب مرتبط :
جمله دیالوگ و اس مس فاز سنگین فروردین ۹۳
اس ام اس و پیامک فاز سنگین ناب اسفند ۹۳
متن آپدیت جدید و استاتوس فاز بالای ۹۳
جدیدترین اس ام اس و نوشته سنگین بهمن ۹۳
اس ام اس فاز سنگین شاخ دی ۹۳

ارسال نظر به