نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت

ارسال شده در ۲۲ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت

نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت

.
ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ!
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ!
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ: ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
“ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ”

.
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت
.
تـــو مهـربـان بــاش؛ بــگـذار بگـوینـد ســاده اســت و زود میــبــخـشـد
ســالــهاســت دیــگـر کـســی در ایـن سـرزمیـن ســـاده نـیســت
از همــان وقـتی کــه دیـوار کاهگــلـی رفــت و آجــر و ســنـگ آمــــد
از همــان وقــتــی کــه ایــوان بالـکــن شـــد
خـانه آپـارتـمــان شــــــد
و کـــم کـــم انـســــان شــــد صــرفـا موجــودی بــرای رفـع نیـــاز های خــود
امـــا تــو تغییـــــــر نــکــن، تــو خــودت بــاش و نـــشـان بــده آدمـیــت هنـــوز نفـــس مــی کــشـد
هنــــوز مـی شـــود روی کــســی حــســاب بـاز کـــرد از نـوع مـادم الــعمــر
هنــوز هســتنــد کــســانـی کــه مــی شـــود بــه ســـرشــان قــســم راســت خــورد…
.
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت
.
ساده که باشی
آدم ها خیلی زود دوستت می شوند و تو خیلی دیـــــر می فهمی دشمنت بودند
ساده که باشی
آدم ها با همه کمبودهایشان به غرورت حمله می کنند و با همه غرورشان مچاله ات می کنند
ساده که باشی
تو همیشه رو بازی می کنی و آدم ها همیشه بازیگران پشت پرده می مانند
ساده که باشی
آدمها اوقات بیکاریشان را با سادگی ات پُر می کنند و خود در لحظه های اندوه تنها می مانی
ساده که باشی
سادگی ات را حماقت می خوانند و کسی نمی فهمد که تو از فرط “آدم بودن” ساده ای…

مطالب مرتبط :
نوشته و جمله زیبا در مورد جایگاه زن
نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که
نوشته عاشقانه رویای زیبای ازدواج ما
متن زیبا و عمیق من و مگس هفت روزه
متن و نوشته روزهای یک سال گذشته

یک نظر در 'نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت'

  1. ۱۶ تیر ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۰ بعد از ظهر
    فريبا

ارسال نظر به