نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که

ارسال شده در ۱۹ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که

نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که

.
نگاهت را به کسی بدوز که قلبش برای تو بتپد
چشمانت را با نگاه کسی آشنا کن که زندگی را درک کرده باشد
سرت را روی شانه های کسی بگذار که از صدای تپشهای قلبت تو را بشناسد
آرامش نگاهت را به قلبی پیوند بزن که بی ریاترین باشد
لبخندت را نثار کسی کن که دل به زمین نداده باشد
اما عاشق کسی باش که تک تک سلولهای بدنش تقدس عشق را درک کند

.
نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که
.
چشم به راه کسی بمان که آمدنش عجیب بوی ماندن بدهد
که از پشت نگاهت بفهمد معنای دردهایت را
معنای دلتنگی هایت را
چشم به راه کسی بمان که از شوق دیدن تو تمام خیابان های شهر را میانبر بزند
اصلا آنها را دوتا یکی کند تا زودتر از تـو به خانه برسد
بعد بیاید ببیند که تــــو زودتر خودت را به خانه رسانده ای
چشم به راه کسی بمان که بی قرارِ قدمهایش شوی و او بی تاب آغوشت شود
بوسه بارانش کنی و او بوسه بارانت کند
طوری در آغوشت بگیرد که خودت را بیشتر مچاله ی آغوشش کنی و بگویی:
من دلم گم شدن می خواهد، گم شدن میان آغوشت
بعد لبخندت برایش تا بناگوش باز شود!
آن وقت زیر لب به خدا خواهی گفت:
خدا جان بگذار زمستانت بماند، نرود اصلا
آخر من دیگر گرفتار تابستان گرم اغوشش هستم!
.
نوشته های فاز جدی عاشق کسی باش که
.
ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻟﻤﺴﺖ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺭﺍﯾﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﺯﺍﺭﺩ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻨﺪﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﺍﺭﺩ

مطالب مرتبط :
نوشته عاشقانه رویای زیبای ازدواج ما
متن زیبا و عمیق من و مگس هفت روزه
متن و نوشته روزهای یک سال گذشته
نوشته های زیبا و استثنایی شروع سال جدید
متن و نوشته زیبا برای شروع سال جدید ۹۴

ارسال نظر به