شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴

ارسال شده در ۱۶ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین 94

حیفم آمد که صبح را با نفس خوب خدا “ها” نکنم
بیت بی معنی “من بودن” را، با غزلهای صدا “ما” نکنم
حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا، گره ی کوچکی از قلبی را، به سرانگشت دعا وا نکنم
حیفم آمد که در این روزگه زود گذار، اینهمه مهر که بر من بخشیدند، عاقبت در نگه منتظری جا نکنم…
.
.
ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﮐﺪﺍﻡ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺷﺒﮑﻪ ﺭﻧﺠﺶ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻔﺮﺕ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﺷﺒﮑﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﻭ ﻭ…
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﯾﺎ ﺭﯾﻤﻮﺕ ﻣﺎﺳﺖ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ…
.
شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴
.
زندگی را می گویم
اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بردنی است
اگر بخواهی از آن رنج ببری، همه چیزش رنج بردنی است
کلید لذت و رنج دست توست !

.
.
برای خوشبخت بودن، نیازی به اتفاق خاصی نیست
موسیقی باران، برای دلخوشی کافیست
سلامی به پدر، نگاهی به خواهر کافیست
برای خوشبخت بودن، آغوش یک مادر کافیست
سواری روی موج خیال، نشستن کنار یادگاری ها
رفتن میان خاطره ها کافیست
برای خوشبخت بودن، یک احساس کوچک خوشبختی کافیست…
.
شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴
.
وقتى گرسنه اى، یه لقمه نون خوشبختیه
وقتى تشنه اى، یه قطره آب خوشبختیه
وقتى خوابت میاد، یه چرت کوچیک خوشبختیه
خوشبختى یه مشتى از لحظاته، یه مشت از نقطه هاى ریز که وقتى کنار هم قرار مى گیرن یه خط رو میسازن به اسم زندگى
پس قدر خوشبختى هاتونو بدونید…
.
.
ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ، ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ، ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯽ گیرد
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ
ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد
ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد…
.
شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴
.
دکتر نیستم اما برایت ۱۰دقیقه پیاده روى در کنار جدول خیابان را تجویز میکنم تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست اما دیوانگى قشنگ تر است.
برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم تا بفهمى هنوز هم میشود بى منت محبت کرد.
به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم گاهى بلند بخندى، هرکجا که هستى، یک نفر همیشه منتظر خنده هاى توست.
دکتر نیستم اما به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم که شاد باشى!
خورشید هر روز صبح بخاطر زنده بودن من و تو طلوع میکند!
هرگز منتظر “فرداى خیالى” نباش، سهمت را از “شادى زندگى”، همین امروز بگیر.
فراموش نکن “مقصد”، همیشه جایى در “انتهاى مسیر” نیست؛ “مقصد” لذت بردن از قدمهاییست که برمى داریم!
چایت را بنوش و نگران فردا مباش
از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها…
“نیما یوشیج”
.
.
یکی رفت و یکی موند و
یکی از غصه هاش خوند و
یکی برد و یکی باخت و
یکی با قسمتش ساخت و
یکی رنجید، یکی بخشید
یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد، یکی رد شد
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش، خدا اینجاست…
.
شعر و نوشته و جمله فکر مثبت فروردین ۹۴
.
زندگی را تو بساز
نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف
زندگی یعنی جنگ، تو بجنگ
زندگی یعنی عشق، تو بدان عشق بورز
زندگی یعنی رنگ، تو چنان پررنگ باش
تابلو زندگیت را تو بکش
زندگی یعنی حس، تو پر از احساسی
معدن عشق بشو، تو خودت الماسی
زندگی آواز است، به چکاوک بنگر
روزگارت خوش باد…
.
.
آدم ها می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند، گاهی در خاطره ات
آن ها که در زندگی ات می مانند همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند کوله پشتیِ تمامِ تجربه آتی برای سفر
گاهی تلخ گاهی شیرین
گاهی با یادشان لبخند می زنی
گاهی یادشان لبخند از صورتت برمیدارد
اما تو لبخند بزن، به تلخ ترین خاطره هایت حتی
بگذار همسفر زندگی ات بداند
هرچه بود؛ هرچه گذشت
تو را محکم تر از همیشه و هر روز برای کنار او قدم برداشتن ساخته است
آدمها می آیند و این آمدن باید رخ بدهد تا تــو بدانی آمدن را همه بلدند
این ماندن است که هنر می خواهد…

مطالب مرتبط :
متن زیبا و دیالوگ انرژی مثبت اسفند ۹۳
متن زندگی و نوشته روحیه بخش بهمن ۹۳
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
متن های روحیه بخش و پرانرژی دی ۹۳
جمله و نوشته امیدبخش و انرژی مثبت دی ۹۳

ارسال نظر به