متن خاص و نوشته زیبای ارزش زن

ارسال شده در ۱۴ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

متن خاص و نوشته زیبای ارزش زن

زنهایى که چشمى به راهشان نیست
زنهایى که زیباییشان در اندام و لوندىِ رفتارشان نیست
زنهایى که نه رقابت می کنند و نه حسادت، و آرام از کنارت میگذرند
نه جلب توجه می کنند و نه توجهت را می خواهند
زنهایى که ساده می پوشند، ساده حرف می زنند و ساده می بخشند
اینها زنهایى هستند که احساساتشان ریشه در آسمان دارد
که عشق برایشان کافى نیست و اگر روزى تو را به دنیاى خود راه دهند، خیالِ بازگشت به خودىِ خود از حافظه ات پاک می شود
اینها خدایانِ عشقهاى زمینى و وارثان عشقهاى آسمانى اند…

.
متن خاص و نوشته زیبای ارزش زن
.
ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ؟
ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺳﺖ
ﺩﻋﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ولی ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻮﺥ ﻭ ﺷﯿﻄﺎﻥ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﺁﻫﻨﮓ
ﺍﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﻭ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ…

مطالب مرتبط :
متن و نوشته فاز سنگین جدید ارزش زن
نوشته های خاص بعضی آدم های ناب
متن و نوشته زیبا برای شروع سال جدید ۹۴
دلنوشته استثنایی انتظار شیرین گذشته
خاطره بیسکویت زندگی از پرویز پرستویی

ارسال نظر به