تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴

ارسال شده در ۱۴ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع شعر تک بیتی

تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین 94

تو همان جرعه آبی که نشد وقت سحر
بزنم لب به تو و زود اذان را گفتند
.
.
شعبه ای از صادرات قند کشور با من است
از لبانت مینویسم شعر و صادر میکنم
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق‌تر از مایی
“رهی معیری”
.
.
دستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
“علیرضا بدیع”
.
.
خودت نیستی اما غمت رو به رومه
میخندم به بغضی که توی گلومه
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
بس حلقه زدم بر در و حرفی نشیندم
من هیچکسم یا که درین خانه کسی نیست؟

.
.
آخر چه کند با دل من علم پزشکی؟
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم
.
.
عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آن است که یاران ببرندت از یاد
.
.
دیگرانت عشق میخواهند و من سلطان عشق
ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو
“مولانا”
.
.
او میرود دامن کشان
من زهر تنهایی چشان
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم
خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم
.
.
تنها نه همین دلبر من عهدشکن شد
با هرکه دم از عشق زدم دشمن من شد
.
.
ما را دگر از طعنه دشمن گله‌ای نیست
کان عهد که بستیم، رفیقان بشکستند
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
گیسو مفشان، توبه ما را مشکن
چون توبه عاشقان به مویی بند است
.
.
تا تو نگاه میکنی، کار من آه کردن است
ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟
.
.
رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود
مى رود عمر ولى خنده به لب باید زیست
.
تک بیتی جدید باحال و خاص فروردین ۹۴
.
فزودم صبر تا کمتر جفا بینم
چه دانستم که منت بیش بیند هرکه طاقت بیشتر دارد؟
.
.
بعد عمری آشنایی، بگذرد دیوانه‌وار
این غزال شوخ‌چشم، الفت نمی‌داند که چیست
“رهی معیری”
.
.
از بدی هایت گذشتن کار خیلی ساده ایست
این که از من بگذری، سخت است گاهی باورش

مطالب مرتبط :
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳

ارسال نظر به