نوشته زیبا و عمیق جدول زندگی آدم ها

ارسال شده در ۴ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته زیبا و عمیق جدول زندگی آدم ها

نوشته زیبا و عمیق جدول زندگی آدم ها
توی یک جمع نشسته بودم، بی‌حوصله بودم، مجله‌ای برداشتم و ورق زدم، مداد لای آن را برداشتم و همینکه توی دلم خوندم سه عمودی انگار یکی گفت: بلند بگو!!! گفتم یک واژه‌ی سه حرفیه، “از همه چیز برتر است!”

کاسبی گفت: پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
کاسب پشت سر هم گفت: پول اگه نمی‌شه طلا، سکه
گفتم: آقا اینها نمی‌شه
گفت: پس بنویس مال
گفتم: آقا بازم نمی‌شه
گفت: جاه
خسته شدم و با تلخی گفتم: نه نمی‌شه
دیدم ساکت شد
مادربزرگ پیر گفت: عمر
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار
محسن خندید و گفت: وام
یکی از آن میان بلند گفت: وقت
یکی گفت: آدم
دوباره یکی گفت: خدا
خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سر جایش ولی دریافتم هرکس جدول زندگی خود را دارد، تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک واژه‌ی سه حرفی آن هم درست در نمی‌آید.
شاید کودک پابرهنه بگوید کفش
کشاورز بگوید برف
لال بگوید سخن
ناشنوا بگوید نوا
نابینا بگوید نور
و من هنوز در اندیشه‌ام
واژه‌ی سه حرفی جدول زندگی هر یک از ما چیست؟

مطالب مرتبط :
نوشته زیبای آرزویم برایت این است
نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما
دوتا نوشته شاخ و فاز سنگین باحال
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم

ارسال نظر به