نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی

ارسال شده در ۲۲ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی

بدينوسيله من رسما از بزرگسالی استعفا ميدهم و مسئولیتهای يک کودک هشت ساله را قبول می کنم.
مي‌خواهم به يک ساندويچ فروشي بروم و فکر کنم که آنجا يک رستوران پنج ستاره است.
مي‌خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است چون مي‌توانم آن را بخورم.
مي‌خواهم زير يک درخت بلوط بزرگ بنشينم و با دوستانم بستني بخورم.
مي‌خواهم درون يک چاله آب بازي کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم.
مي‌خواهم به گذشته برگردم، وقتي همه چيز ساده بود
وقتي داشتم رنگها را، جدول ضرب را و شعرهاي کودکانه را ياد مي‌گرفتم.
وقتي نمي‌دانستم که چه چيزهايي نمي‌دانم و هيچ اهميتي هم نمي‌دادم.
مي‌خواهم فکر کنم که دنيا چقدر زيباست و همه راستگو و خوب هستند.
مي‌خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزي ممکن است و مي‌خواهم که از پيچيدگيهاي دنيا بي‌خبر باشم.
مي‌خواهم دوباره به همان زندگي ساده خود برگردم.
نمي‌خواهم زندگي من پر شود از کوهي از مدارک اداري، خبرهاي ناراحت کننده، صورتحساب، جريمه و…
مي‌خواهم به نيروي لبخند ايمان داشته باشم، به يک کلمه محبت آميز، به عدالت، به صلح، به فرشتگان، به باران…
اين دسته چک من، کليد ماشين، کارت اعتباري و بقيه مدارکم مال شما…
من رسما از بزرگسالي استعفا مي‌دهم!!!

.
نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی
.
یک دقیقه سکوت
به خاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند
به خاطر امیدهایی که به ناامیدی مبدل شدند
به خاطر شب هایی که با اندوه سپری كردیم
به خاطر قلبی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم له شد
به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند
و یک دقیقه سكوت
به احترام کسانی که شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند
به خاطر صداقتی که این روزها وجودش فراموش شده است
به خاطر محبتی که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید
به خاطر حرف های نگفته برای احساسی که همواره نادیده گرفته میشد
به احترام قلب هایی که از سنگ اند
به احترام درک نشدنمان
و یك دقیقه سكوت…

مطالب مرتبط :
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما
دوتا نوشته شاخ و فاز سنگین باحال
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
نوشته استثنایی و خاص بهشت کجاست
گلچین بهترین لحظات زندگی انسان

ارسال نظر به