اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳

ارسال شده در ۲۱ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس سیگار

اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند 93

امان از روزی که “سیـــــــــگار” به خاطر فراموش کردن کسی روشن کنی که بخاطر همون کس “ســـــیگــــارو” ترک کردی…
.
.
تو کنار می کشی
من سیگار !!!
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
تلخ ترین قصه دنیاست:
صبح تا شب توی جمع بخندی اما شب تا صبح تنهایی سیگار بکشی…
.
.
سیگاری روشن میکنم و به خاموش بودنم فکر میکنم…
.
.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻢ…
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
قبل از اشکش، تو از چشمانش می افتی، بعد کمی بغضش را قورت میدهد و چند قطره اشک میریزد
سیگارش رو روی لبش میگذارد و ناگهان، آرام و بی صدا با سیگارش قید همه چیز را میزند
این خاصیت یک مرد است !
.
.
اهل پنهان کاری نیستم اما اعتراف میکنم زمانی دل کسی را سوزانده ام، حالا سیگارها یکی یکی یکی مرا می سوزانند.

.
.
دختر کبریت فروش را یادت هست؟
او کبریت را پشت به پشت روشن میکرد، من اما سیگارم را
من و او هر دو دنبال خاطره هاییم
او از سردی هوا مُرد اما من طولی نمیکشد
نگران نباش، همه وجودم سردی هوای توست…
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
ﺫﻫﻨـﻢ ﺩﻭﺩ ﻛـﺮﺩه ﻭ ﻣـﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗـــﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸــــﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــــﯽ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﯾـــﺪ !
.
.
گاهی دوست دارم بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد
شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من، شاید آخر قانع شدم !
.
.
همیشه می گویی ترک کن این سیگارهای لعنتی را
به تو قول می دهم که به زودی ترک کنم این خودِ لعنتی را
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را…
.
.
قهوه ى درون فنجانم فردا را نشانم میدهد
خطوط زیر چشمم دیروز را
و حلقه هاى سیگارم رویایى ترین لحظات امروزم را…
.
.
سیگار دیگری روشن کن
ریه های سالم به چه دردم میخورند وقتی دیگر نتوانم در هوای تو نفس بکشم؟
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
من و سیگار درد مشترکیم
از هردویمان کسی خوب کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم…
.
.
سیگار کشیدنم را کلاس نامیدند ولی نمی دانستند که من از کلاس زندگی مدتهاست اخراج شده ام.
.
.
هرکس میرسد میسوزاند
گویا سینه ام را با زیرسیگاری اشتباه گرفته اند…
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
دیروز دست هایش میان دست هایم بود امروز عکسش و فردا سیگار…
.
.
خدا را چه دیدی؟ شاید دوام آوردم!
هر تمام شدنی که مرگ نیست
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید”
.
.
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ، ﻧﺦ ﺑﻪ ﻧﺦ…

مطالب مرتبط :
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳

ارسال نظر به