کانال تلگرام سایت بیستایی
فروش ویژه کفش و کتانی مردانه
حراج ویژه شلوارهای اسلش مردانه
کانال تخفیفهای ویژه

یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف

ارسال شده در ۱۶ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع طالع بینی

یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف

یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓـــﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
.
ﺣﺲ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘـــﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ چون ﺑﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
.
ﺧـــﺮﺩﺍﺩﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﻌﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
.
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﯿـــﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ!
.
یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﺑﻪ ﻣـــﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ چون ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ!
.
ﺷﻬــــﺮﯾﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

.
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻬــــﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻫﯿﺪ!
.
ﺁﺑﺎﻧـــﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﻝﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺩﻝ ﻣﯽﮐَﻨﻨﺪ!
.
یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، پس ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﯾﺪ!
.
ﺳﺮ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ چون ﺍﺯ ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ.
.
ﺑﻬﻤﻨــــﯽ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻧﮑﺘـــﻪ ﺳﻨـــﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ پس ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
.
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﺳﻔﻨـــﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.
ﺣﺎﻻ خودت بگو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ و چه ویژگی خاصی داری؟؟؟
جدای از اینا به نظر شما متولدین ماههای مختلف سال چه اخلاق و ویژگی منحصربفردی دارن؟

مطالب مرتبط :
سال بز ۹۴ چگونه بر شما خواهد گذشت
نحوه ناراحتی متولدین ماههای مختلف سال
طالع بینی متولدین سال ۹۴ بز یا گوسفند
طالع بینی حالت و نوع دراز کشیدن در خواب
طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال

ارسال نظر به