اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳

ارسال شده در ۱۵ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جک جدید و باحال

اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند 93

كاشكي امشب يه برف بياد و كنار شومينه با عشقم بشينم و شام بخوریم و حرفاي عاشقانه بزنيم
ولي نه برف مياد نه شومينه داريم نه عشق دارم
الانم نشستيم كنار بخاري دارم ناخوناي پاي بابا بزرگمو ميگيرم اونم داره تو يه كاسه دندون مصنوعياشو ميشوره…
.
.
روانشناسه دیشب گفت جوری زندگی کنید که انگار روز آخر عمرتونه
امروز به حرفش گوش کردم و سه کیلو نون خامه ای و پنج تا کیک شکلاتی خوردم
حالم یه جوریه فکر کنم راست میگفت…
.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﻻﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺍﺯﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻳﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﺎﻻﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺍﯾﻨﻪ:
ﯾﻪ ﮔﺎﺯ ﺧﯿﺎﺭ
ﯾﻪ ﮔﺎﺯ ﮔﻮﺟﻪ
ﯾﻪ ﮔﺎﺯ ﭘﯿﺎﺯ
ﯾﻪ ﻗﻮﻟﻮﭖ ﺁﺑﻐﻮﺭﻩ!
.
.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺧﺮ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻢ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺒﺮﻯ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﻭﻟﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻﻣﭙﻮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺨوﺎﺑﻢ!
.
.
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ:
ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻢ، ﺩﻭﺭ ﭘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﺭﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
لنز را درمیاورند
گن را در میاورند
ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﮐﻦ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﮐﻤﺪ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
و سرانجام ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــﺪ
ﭘﺴﺮﻫﺎ:
ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﻨﺪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــــــــــــﺪ
از اتاق فرمان اشاره کردن شلوارکم نميپوشن و ميخوابن…

.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
علت اصلی کمبود خواستگار کشف شد
۱۰درصد مردان جوان به مواد مخدر اعتیاد دارن
۲۷درصد به نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارن
۳۰درصد فاقد شغلن
۲۰درصد فاقد حس مسئولیت پذیری هستن
فقط میمونه ۳درصد که اونا هم نامزد دارن
چیه؟؟؟ حتما میگید ۷درصدش چی شد؟
اون هفت درصد همونایی هستن که زیر ابرو برمیدارن و رژ بی رنگ میزنن؛ اینا خودشون چشم به راه خواستگارن…
.
.
ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﻣﺮﻍ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪه
ﻣﺎ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﻝ ﻣﺮﻏﻮ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻣﺜﻞ “ﭼﺎﯼ ﻟﯿﭙﺘﻮﻥ” ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻠﻮﻣﺮﻍ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ…
.
.
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺯﺩﻥ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ !
ﻧﺨﻨﺪ، ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ…
.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
بیایید ساده از هم نگذریم
قشنگ دهن همدیگه رو آسفالت کنیم بعد بگذریم که کیفشم بیشتره.
.
.
ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ:
ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﺶ ﻗﻔﻞ ﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﯽ مسیج ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻴﺎﺩ ﻣﻴﮕﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﻴﺶ؟
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻳﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍﺣﺘﻪ!
.
.
من یه داداش دیگه داشتم
واسه اینکه ته دیگ بیشتر بهمون برسه کشتیمش…
.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
هی نگید هوا دونفرس
هوا سه نفرس، سه نفرررره
منم با خودتون ببرید
حرف نمیزنم قول میدم فقط نگاه کنم…
.
.
در حال حاضر من فقط شرایط ازدواج با دختر شماعی زاده رو دارم
اون بزرگوار می‌فرمود:
دوماد ما باید شازده باشه
عاشقانه دلو باخته باشه
واسه دختر دل نازک ما
دو سه ملیونی اندوخته باشه !!!
.
.
ﻣﺮﺩ: ﺯﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﺭﻓﺘﯽ ﺳﻪ ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪﯼ؟؟؟ ﻧﻤﯿﮕﯽ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺭﻡ؟؟؟
ﺯﻥ: ﭼﺮﺍ ﺑﮕﻢ؟ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻮﻟﻢ؟!؟!
.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
از مخابرات برام پیام اومده حالا ما یه غلطی کردیم به تو اینترنت نامحدود دادیم ولی تو یه نیم ساعتم بخواب بدبخت!
.
.
من از اون دسته آدم هایی هستم که به خودشم مربوط نیست!
.
.
میگن خوشگلی و خوشتیپی هزارتا دردسر داره ولی دروغ میگن
من که تا حالا مشکلی برام پیش نیومده…
.
اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳
.
بهش گفتم من خیلی پول ندارم، خونه و چندتا ماشین و ویلا مثل دوستم علی ندارم وﻟﯽ واقعا دوستت دارم و عاشقت هستم.
اشک تو چشماش جمع شد؛ منو محکم بغل کرد جوری که انگار دیگه فردایی نیست
گفت اگه منو واقعا دوست داری، منو به دوستت علی معرفی کن…
.
.
وقتی هستی آرومم
وقتی نیستی با اونم
خائن هم خودتی، حوصلم سر میره خوووو…
.
.
بیاین اعتراف کنیم که همه ما یه رفيق داريم كه واسه تست بوی ادكلن جدیدت يه پيس به زيربغل، داخل شورت، عقب، جلو ميزنه بعدم ميگه نه خوب نيست!

مطالب مرتبط :
جک فان توپ و حرف خنده دار اسفند ۹۳
جک شاخ و طنزنوشته فان جدید اسفند ۹۳
اس ام اس طنز جک جدید آپدیت اسفند ۹۳
جدیدترین سری جکهای باحال اسفند ۹۳
جوک آپدیت فوق العاده جدید بهمن ۹۳

یک نظر در 'اس ام اس جک کرکره خنده روز اسفند ۹۳'

  1. ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ در ۵:۴۲ قبل از ظهر
    سهيل رزانى

ارسال نظر به