برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم

ارسال شده در ۱۲ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم

برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
اکثر ما تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.
.
در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهیم.
.
با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.
.
به بدبینی بیش از خوش‌بینی تمایل داریم.
.
بیشتر نواقص را می‌بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی‌کنیم.
.
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
در هر کاری اظهار فضل می‌کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.
.
کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.
.
غالبا مهارت را به دانش ترجیح می‌دهیم.
.
بیشتر در گذشته به سر می‌بریم تا جایی که آینده را فراموش می‌کنیم.
.
از دوراندیشی و برنامه‌ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.

.
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
عقب افتادگی‌مان را به گردن دیگران و توطئه‌ی آنها می‌اندازیم ولی برای جبران آن قدمی بر نمی‌داریم.
.
دائما دیگران را نصیحت می‌کنیم ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی‌کنیم.
.
همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه ۹۰ می‌گیریم.
.
هنگامی که به هدف‌مان نمی رسیم آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بدبیاری می‌گذاریم ولی هرگز به تجزیه و تحلیل علل نمی‌پردازیم.
.
مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می‌گذاریم.
.
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
دیگران و بعضا دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می‌شناسند.
.
فکر می‌کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می‌کنیم.
.
برای تصمیم‌گیری بعد از تمام بررسی‌های ممکن آخر کار استخاره می‌کنیم.
.
همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.
.
به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می‌کنیم که کسی که عیب ما را می‌گوید بدخواه ماست.
.
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.
.
به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می‌دهیم.
.
وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.
.
در غالب خانواده‌ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.
.
اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.
.
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
.
اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می‌دهیم.
.
تنبیه برایمان راحت‌تر از تشویق است.
.
اول ساختمان را می‌سازیم بعد برای لوله کشی، کابل‌کشی و غیره صدها جای آن را خراب می‌کنیم.
.
وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.
.
قبل از قضاوت کردن نمی‌اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی‌کنیم.
.
شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می‌دانیم.

مطالب مرتبط :
نوشته استثنایی و خاص بهشت کجاست
گلچین بهترین لحظات زندگی انسان
نوشته ناب و زیبای حرمت از سیمین بهبهانی
نوشته استثنایی و زیبای آدمهای ارزشمند
دیالوگ و متن سنگین نسل بلاتکلیف

ارسال نظر به