متن زیبا و بسیار آموزنده توقعات بیجا

ارسال شده در ۱۹ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

متن زیبا و بسیار آموزنده توقعات بیجا

متن زیبا و بسیار آموزنده توقعات بیجا
کاش ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﻢ:
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ۲۰ ﺑﮕﯿﺮﯼ چون ﺟﺎﯼ ۲۰ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۱۶ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﺎ یادت باشه که ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﯿﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی.
ﺍﺯ “ﺗﺮﯾﻦ” ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯽ؛ ﺣﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻦ، ﻫﻤﯿﻦ…

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺴﻮﻧﺪ “ﺗﺮﯾﻦ” ﺭﻓﺘﯿﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ فرار کرد.
ﺍﺯ ۱۹/۷۵ ﻟﺬﺕ ﻧﺒﺮﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﯾﮑﯽ ۲۰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻟﺬﺕ ﻧﺒﺮﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﯼ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﻧﺒﺮﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ “ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ” ﭼﺴﺒﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪش ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﯾﻢ…

مطالب مرتبط :
متن و شعر استثنایی یاد روزهای قدیم بخیر
نوشته های خاص و فوق العاده غمگین ۹۳
نوشته فاز بالای یه کلمه حرف حساب
متن دپرس استثنایی از یه جایی به بعد
نوشته سنگین بزرگ شدیم و نفهمیدیم که

۲ نظر در 'متن زیبا و بسیار آموزنده توقعات بیجا'

  1. ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در ۸:۰۴ قبل از ظهر
    محیا
  2. ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ در ۳:۴۴ بعد از ظهر
    nasima

ارسال نظر به