اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳

ارسال شده در ۱۸ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس بارونی

اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره 93

آسمان ميبارد
آسمان قصه عشق من و تو ميخواند
آسمان ياد مرا، ياد تو را در دل ما ميکارد
آسمان چون غزل ليلي مجنون شده است
آسمان سخت پر از عطر من و تو شده است
من پر از عشق شدم
من پر از بوي طراوت، بوي باران شده ام…
.
.
بعد از تو ، هوای هر دو سوی پنجره بارانی ست…
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
ﻋﻄﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻏﻢ، ﺧﻮﺩپرﺳﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﯿﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﯾﺎﺩ ﺍﯾﺎﻡ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﯾﺎﺩ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎ پاﮎ ﺑﻮﺩ
ﭼﺸﻤﻬﺎ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩ
ﻋﺸﻘﻬﺎ ﺑﻮﯼ هم آﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺭﻧﮓ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ
ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺁﻫﻮﯼ ﻫﺮ ﺩﺷﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ
ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪﻥ پیشه ﺑﻮﺩ
.
.
لعنـت بـه شهـری کـه پـس از تـو، بـاز بـاران داشـت…

.
.
از چه بنویسم؟
از آسمانی که همیشه در حال عبور است؟
یا از دلی که سوت و کور است؟
از زمین بنویسم یا از زمان یا از یک نگاه مهربان؟
از خاطراتی که با تو در باران خیس شد؟
یا از غزلهایی که هیچوقت سروده نشد؟
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
اینجا من هستم
نیمکتی چوبی و چتری که بسته است
دلم تنگ نیست، تنها منتظر بـارانم که قـطره هایش بهانه ای باشد برای نمناک بودن لحظه هایم و اثبات بی گناهی چشمانم !
.
.
ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ “ﺑﻪ ﺯﻻﻟﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ” ﻣﺜﻞ ﺗﻮ…
.
.
باران شده ای
یک لحظه میباری و من یک هفته بیمارم !
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
همیـــشه نهـــایت دلتنگــی ابـر بـاران اســت و نهـــایت دلتنگــی مـــن تــــــــــــو…
.
.
باران من
در هوای تو یک آسمان دلتنگم…
.
.
منتظر بارانم
باران که ببارد “تو” را به جای چتر با خود می برم…
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
نگاه خسته ات را ثبت کردم در تمام بی قراری های روزهای بدون باران
عشقم میدانی؟
باران تمام بی قراری های من است
تو را ثبت کردم در شناسنامه قلبم
حواست باشد به درختی که پر است از میوه های بهاری تو
حواست باشد به قلب من که برکتش بودن توست!
.
.
شبهای شاعرانه ای هســت در زندگـی ام كه هیچ مهـتابــیِ ندارد اما تا دلت بخواهــد بارانیســت…
شبهایی كه جای تــو خالیســت!!!
.
.
عاشــقِ دیدن بــارونم
زیــرِ قــطره هاش آرومـم…
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
باران را دوست دارم
چون رفتن بلد نیست، فقط می آید…
.
.
باز ای باران ببار
بر تمام لحظه های بی بهار
بر تمام لحظه های خشک خشک
بر تمام لحظه های بی قرار
باز ای باران ببار
بر تمام پیکرم موی سرم
بر تمام شعر های دفترم
بر تمام واژه های انتظار
باز ای باران ببار
بر تمام صفحه های زندگیم
بر طلوع اولین دلدادگیم
بر تمام خاطرات تلخ و تار
باز ای باران ببار
غصه های صبح فردا را بشوی
تشنگی ها خستگی ها را بشوی…
.
.
باران می بارد و من تمام روز را بدون چتر به تو فکر می کنم!
.
اس ام اس و دلنوشته بارونی و ابری دونفره ۹۳
.
کاش باران بودم
و غم پنجره را می شستم
و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده
از سر عشق ندا می دادم
پاک کن پنجره از دلتنگی
که هوا دلخواه است
گوش کن باران را
که پیامی دارد
دست از غم بردار
زندگی کوتاه است
روز نو در راه است…
.
.
بیا باران باش
پر از تکرار
من از خلاصه دیدنت سخت دلگیرم !
.
.
زیر باران باید رفت
و تو رفتی و من از باران بدم می آید دیگر…

ارسال نظر به