اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳

ارسال شده در ۱۴ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس سیگار

اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن 93

سیگار را ترک کرده ام
نشسته ام و روزگار میکشم
روزی هم روزگار را ترک خواهم کرد…
.
.
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ  ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ!
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
وای از روزی که شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد و یک سیگار روشن!
.
.
خاموش شدی در من
درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی…
.
.
ﺑﻪ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ
ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪﺷﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ
ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ؟
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
تلخ است نه به اندازه حرفهای تو
کشنده است نه به قدر رفتن های تو
نفسم را میگیرد نه مثل غرور تو
هر چه فکر میکنم
به هر جا می رسم
از تو بهتر می فهمد مرا
سیگارم را میگویم…

.
.
یک نخ سیگار کشیدم و هرکس دید گفت: چه نقاش زبردستی؟!
.
.
این سیگار که در دست من است
می سوزد و صدایش در نمی آید
درست مثل خود من در دست خاطرات تو!
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
تو را با آخرین سیگاری که کشیدم به ته کفشم سپردم…
.
.
من سرد
هوا سرد
برف سرد
پاییز سرد
تو با من سرد
دنیای من سرد
همه چی سرد ولی سیگارم گرم
این تضاد برای یه لحظه مرا به آرامش میبرد…
.
.
سیگار را با هیچ چیز عوض نمیکنم
برگرد، ثابت کن دروغ میگویم!
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
سیگار فروش گوشه ی خیابان هم فهمید ولی تو هنوز نمیدانی که “من دود میشوم” و این سیگارها بهانه است…
.
.
سیگار میسوزه، کم میشه ولی تکرار میشه
من میسوزم، کم میشم ولی دیگر تکرار نمیشم…
.
.
عــادت نــدارم “ســیگارم” را بــا آتــش دیـــگران روشن کنم
دلـــم بـا آتش دیـــگران سوخـت برایم کافی بود…
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
به همان اندازه که دود سیگارم از من دورتر می شود یاد تو به من نزدیکتر می شود!
.
.
کاش میشد یادت را نیز مثل دود سیگار از وجودم بیرون میفرستادم تا دیگر این دل وامانده اینچنین در حسرت یک لحظه ی دیدارت چشم به در مات و مبهوت نبود.
.
.
نخ به نخ همه ی روزهای ما مثل سیگاری بر لبهای زندگی دود می شود.
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
من به پای عشق تو سوختم و تنها سیگار بود که برای پر کردن جایت به پای من می سوخت
این را بدان تو نیز روزی خواهی سوخت درست مثل من و سیگارم!!!
.
.
بعد مرگم روی قبرم
روی عکسم ننویسید جوان ناکام
من از سیگار خیلی کام گرفتم، بدنامش نکنید…
.
.
یادت عادت است
همین روزها ترک میکنم
مثل سیگار که ماههاست نخ آخریست که روشن میکنم!

ارسال نظر به