نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳

ارسال شده در ۵ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن 93

گله ها را بگذار
ناله ها را بس كن
روزگار گوش ندارد كه تو هي شِكوه كني
زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را
فرصتي نيست كه صرف گله و ناله شود
تا بجنبيم تمام است تمام
مهر ديدي كه به برهم زدن چشم گذشت؟
يا همين سال جديد
باز كم مانده به عيد
اين شتاب عمر است
من و تو باورمان نيست كه نيست
صبح يعني آغاز
فرصت شادي و لبخند و اميد
روز يعني امروز، سهمي از زندگي و عشق از آنِ خود توست
لحظه را قدر بدان
حيف از عمر است كه صرف گله و شكوه شود
تا بخواهي… زندگاني زيباست!

.
.
چنان زنـــدگی را سخت گرفته ایـم گـویـی سال ها قرار است باشیم
کـاش یــاد بــگیـریـــم، رهــا کنیــم، بـگــذریــم
گـاهی بـایـــد رفت…
دل بــه ساحـل نبندیـــم باید تن به آب زد…
آی مــــردم…
ما به آرزوهــایمــان یک رسیــدن بــدهــکاریــــم
آی مــــردم…
زنــــدگــی کــوتــاه است لطفـا عــاشق شــویــد
دست یــکدیــگر را بگیـریـم تا شایــد خاطراتــمان به مهــر یاد شــود
لطفـا لبخنـــد بزنیــد…
شاید عکسی شود یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز گردگیری تان کنند
ببخشیـــد و بی منـّت ببخشیــد!
زنـــدگـی کنیـم تـا روزی حـســرت کـارهــای نــکرده گریبـانـگیـر روزهــایــمان نشــود
بیـایـیـد لبخنــد بزنیــم…
.
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
.
انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگران ببينى
اگر عشق مى خواهى، عشق بورز
اگر صداقت مى خواهى، راستگو باش
و اگر احترام مى خواهى، احترام بگذار…
.
.
زندگی درست مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش…
اشتباهات را با مُدارا پاک کن…
قلم مو را در صبر زیاد غوطه ور کن و با عشق رنگ بزن…
.
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
.
عشق را وارد کلام کنیم
تا به هر عابری سلام کنیم
و به هر چهره ای تبسم داشت
ما به آن چهره احترام کنیم
هرکجا اهل مهر پیدا شد
ما در اطرافش ازدحام کنیم
چشم ما چون به سروِ سبز افتاد
بهر تعظیم او قیام کنیم
“مجتبي كاشاني”
.
.
تق، صداي شكستنش بود و سكوتي محض
صداي افتادنش در همان نقطه خط ادامه داشت ولي مداد ديگر ادامه نداد…
چون شكسته بود اما فقط براي چند لحظه
مداد سكوت را شكست و قد علم كرد و با كمك مدادتراش فرياد زد كه من هستم و ادامه داد…
تا خود خود بي نهايت؛ زندگي ادامه دارد، با تمام شكستن هايش، گاهي دلت… گاهي غرورت… گاهي بغضت… و گاهي تمام وجودت ميشكند…
اما بدان كه هميشه يك مدادتراش هست كه تيز كند اميدت را كه تو را زيبا كند تا بايستي و بگويي كه من هستم و ايستاده ام تا آخرين لحظه ي عمر، تا آخرين نفس…
.
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
.
طوری بخند که تقدیر شکستش را بپذیرد
طوری عشق بورز که تنفر راهش را بگیرد و برود
و طوری خوب زندگی کن که مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود
این زندگی نیست که می گذرد، ما هستیم که می گذریم
پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن، مهربان باش و محبت کن…
.
.
زنـــــدگـی را ورق بـــزن
هــر فصـلش را خــوب بــخــوان
در فصل کـاشت با بــهار بــرقــص
در فصل داشت بـا تـابـستان بـچـرخ
پس از بـرداشت در پایـیـز کنـار دیـواری بنشین
بـا زمستـان در کنـار کـرسی شـاهنـامه بـخـوان و چایـت را بـسلامـتـی نـفـس کـشیــدنـت بــنـــوش
مبـادا زنـــدگـی را دست نـخـورده بـرای مــرگ بــگـذاری…
.
نوشته استثنایی انرژی بخش و مثبت بهمن ۹۳
.
برایت آرزو می کنم رنگین كمانی به ازای هر طوفان
لبخندی به ازای هر اشک ..
دوستی فداكار به ازای هر مشكل
نغمه ای شیرین به ازای هر آه و اجابتی نزدیک برای هر دعا…
.
.
بنشانـيــد به لـب حـــرف قــشنــگ
حــرف بــد وسـوسـه شيـطانــست
و بدانيد که فردا ديرست، و اگر غصه بيايد
امـــروز تــا هميـشه دلـتــان درگـيـرست
پـس بــســازيـــد رهـی را که کنــــون
تــا ابـــــد ســـوی صـداقـت بــــرود
و بــکـاريــد بــه هـــر خــانـه گلی
کـه فقط بـــوی محبّت بـــدهـــد…

مطالب مرتبط :
متن های روحیه بخش و پرانرژی دی ۹۳
جمله و نوشته امیدبخش و انرژی مثبت دی ۹۳

ارسال نظر به