مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان

ارسال شده در ۳ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع مطالب باحال

مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان

مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان
!!!غم ماندگارترین احساس در انسان است!!!
در میان ۲۷ نوع احساس، غم بیشتر از همه طول می کشد در حالی که شرم، شگفتی، ترس، انزجار، بی حوصلگی، خشم یا احساس آرامش گذرا تر هستند.
معمولا حس اندوه ۱۲۰ ساعت طول می کشد تا رفع شود ولی این زمان برای احساس انزجار یا شرم فقط ۳۰ دقیقه است. نفرت هم ۶۰ ساعت و خوشحالی ۳۵ ساعت دوام دارد.
بی حوصلگی کوتاه ترین احساس به حساب می آید هرچند که پروفسور وردین و پروفسور لوریسن مدعی هستند حتی این زمان هم برای فردی که بی حوصله است، کند می گذرد.
خلاصه ای از نتیجه این تحقیق که در شماره بهار مجله Motivation and Emotion به چاپ رسید در مورد مدت زمان تداوم احساسات مختلف به شرح زیر است:

غم: ۱۲۰ساعت
نفرت: ۶۰ساعت
شادی: ۳۶ساعت
درماندگی، امید، اضطراب، ناامیدی و خشنودی: ۲۴ ساعت
حسادت: ۱۵ساعت
آرامش: ۸ساعت
اشتیاق: ۶ساعت
ستایش و قدردانی: ۵ساعت
استراحت و آسودگی: ۴٫۳ساعت
گناه: ۳٫۵ساعت
استرس: ۳ساعت
غرور: ۲٫۶ساعت
گیج و منگی: ۲٫۵ساعت
عصبانیت، بی حوصلگی و تعجب: ۲ساعت
تحریک: ۱٫۳ساعت
ترحم: ۱٫۳ساعت
تحقیر: ۰٫۸ساعت
ترس: ۰٫۷ساعت
شرم و انزجار: ۰٫۵ساعت

مطالب مرتبط :
فرق پول گرفتن زنها و مردها از خودپرداز بانک
ضرب المثهای داستانی و دلیل پیدایش آنها
متن طنز و نوشته خنده دار خرکیف یعنی
تیکه کلام های باحال دوران کودکی

ارسال نظر به