طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال

ارسال شده در ۲۹ام دی ۱۳۹۳ با موضوع طالع بینی

طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال

طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال
روانشناسان باستان معتقد بودند که افراد از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به ۴ دسته تقسیم میشوند:

۱٫ عنصر آتش (fire)
“الهــام پذیــر”
(فـروردین ، مـرداد ، آذر)
پرانرژی ، پرتحرک ، عاشق زندگـی و بسیار تاثیرگذار.
این افراد به ظاهر خیلی اهمیت میدهند و زندگی تجملی را دوست دارند.
۲٫ عنصر هـوا (باد) (cloud)
“نیروهای ذهنی”
(خـرداد ، مهر ، بهمـن)
قدرت فرکانس مغزی بسیار قوی در گیرنده و فرستنده ، دید بسیار قوی ، فکر آزاد ، هوش و ذهن بسیار قوی ، جذاب و مظهر زندگی ، پر هیاهو ، کنجکاو ، پاک!
۳٫ عنصر خــاک ($)
“مادی”
(اردیبـهشت ، شهریـور ، دی)
اهل زندگی معمولی و بی ریا ، عاشق مالکیت ، کمی عجول و بسیار مهربان و حساس.
۴٫ عنصـر آب (rain)
“احساسات”
(تیـر ، آبـان ، اسفنـد)
زود رنج و عاطفی ، استاد لذت بردن از تمام لحظات ، روان و دارای احساساتی پاک.
شما متولد چه ماهی هستید ؟؟؟

ارسال نظر به