فرق پول گرفتن زنها و مردها از خودپرداز بانک

ارسال شده در ۲۶ام دی ۱۳۹۳ با موضوع مطالب باحال

فرق پول گرفتن زنها و مردها از خودپرداز بانک

فرق پول گرفتن زنها و مردها از خودپرداز بانک
مردها:
۱: پارک ماشین
۲: رفتن به جلوی خودپرداز
۳: وارد کردن کارت
۴: وارد کردن رمز
۵: گرفتن پول
۶: سوار شدن به ماشین و دور شدن

و اینک خانوم ها:
۱: پارک کردن ماشین
۲: چک کردن آرایش
۳: خاموش کردن ماشین
۴: چک کردن آرایش
۵: رفتن به جلوی خودپرداز
۶: دویدن به سمت ماشین
۷: کشیدن ترمزدستی
۸: چک کردن آرایش
۹: رفتن به جلوی خودپرداز
۱۰: گشتن به دنبال کارت داخل کیف
۱۱: وارد کردن کارت
۱۲: زدن دکمه “Cancel”
۱۳: گشتن داخل کیف به دنبال تکه کاغذی که رمز روش نوشته شده
۱۴: وارد کردن کارت
۱۵: وارد کردن رمز
۱۶: گرفتن پول
۱۷: رفتن به داخل ماشین
۱۸: چک کردن آرایش
۱۹: استارت زدن ماشین
۲۰: حرکت
۲۱: توقف
۲۲: دویدن به سمته خودپرداز
۲۳: گرفتن کارت (نکته آموزشی: خودپرداز بعد از ۵ دقیقه کارت رو میکشه داخل)
۲۴: برگشت به ماشین
۲۵: چک کردن آرایش
۲۶: استارت زدن دوباره ی ماشین درحالی که ماشین روشن است
۲۷: گاز گرفتن لب پایینی
۲۸: چک کردن آرایش
۲۹: حرکت تا ۲-۳ کیلومتر
۳۰: خواباندن ترمز دستی !!!

مطالب مرتبط :
ضرب المثهای داستانی و دلیل پیدایش آنها
متن طنز و نوشته خنده دار خرکیف یعنی
تیکه کلام های باحال دوران کودکی

ارسال نظر به