جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳

ارسال شده در ۱۶ام دی ۱۳۹۳ با موضوع جک جدید و باحال

جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی 93

ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﺘﻮﻥ ﮐﻨﻪ
ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ
اگه بی پولی داره خفتون میکنه
ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!!!
ﻭﺍﻻ ﺩﯾــﮕﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟
.
.
دختره نوشته به من دل نبند، من از نسل بادم یکجا نمیمانم
من به شخصه نظرم رو گ.وز متمرکزه!!!
بی ادبم خودتی.
.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
ﺍﻭﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯿﮕﻪ: ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻭﺍ ﮐﻦ ﻋﺸﻘﻮ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ
ﻧﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﺪﻩ!
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﻨﺠﺮﻩ؟؟؟ ﺧﺐ ﻣﺜﻪ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ!!!
.
.
اصن به نظر من خواستگاری باید ۶صبح باشه قیافه واقعی دختره رو ببینیم وگرنه ۸ شب ک هرکی رو ببینی میخوای بگیری!
.
.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﯾﺪﻡ ۲ﺗﺎ ﭘﺴﺮ تقریبا ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽ ﮐردن، ﺭﻓﺘﻢﺟﺪﺍ کنم ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺷﻐﺎﻟﻲ ﺍﺻﻦ ﺍﺯﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ بکنی ﺑﺎ دوس دختر ﻓﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﺭﻭ ﻫﻢ، ﻻﻣﺼﺐ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻮﺩ.
ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
چیز ﺧﻮﺭﺩﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﻋﻠﻒ ﺑﺎﺯﯾﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺻﻦ ﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺣﺎﻻ ﻣﻦو میگی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﻰ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ…

.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
سه راه رسیدن به شوهر به علت بارش برف سنگین مسدود میباشد…
.
.
ﺭﻓﺘﻢ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺳﻨﮕﮏ، ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ
ﺷﺎﻃﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺑﺪﻡ؟
ﺳﻨﮕﮏ ﺳﺎﺩﻩ ۶۰۰ﺗﻮﻣﻦ (ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ)
ﺳﻨﮕﮏ ﮐﻨﺠﺪﯼ ۸۰۰ﺗﻮﻣﻦ ( Exclusive)
ﺳﻨﮕﮏ ﺩﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﺠﺪﯼ ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﻦ (ﭘﺮﯾﻤﯿﻮﻡ)
ﺳﻨﮕﮏ ﭘﺮﮐﻨﺠﺪ ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﻦ (ﻻﮐﮋﺭﯼ)
ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ، ﻓﮑﺮﺍﻣﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺨﺮﻡ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﭘﺸﻦ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﻨﺰ ﺗﻮو ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
.
.
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺗﻮو ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻣﯿﮑﺸﻦ
ﻭﺍﻻ ﺍﺯ ﺍﺳﯿﺪ ﺑﺪﺗﺮﻩ!!!
.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
من اوایل به صورت تفریحی بی پول بودم، بعدش دیگه معتاد شدم!
.
.
اینایی که شب بدون پتو می خوابن، برای پشه ها مثل وای فای بدون پسورد می مونن
بدون زحمت متصل میشن…
.
.
پدرای قدیم: دخترم فردا عروسیته
دختر: ولی بابا من که هنوز ندیدمش!!!
پدر: حرف نباشه!!!!!!!!!!!!!!
دخترای امروزی: بابا فردا عروسیمه
پدر: ولی من که هنوز ندیدمش!
دختر: حرف نباشه، میتونین نیاین!
.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
“سرت تو کار خودت باشه” یه جمله نیست
یه سبک زندگیه که بعضی ها باید یاد بگیرن!
.
.
منم میتونستم آیفون بخرم ولی چون سیبش گاز زده بود نخریدم
دهنی بود میفهمی؟
خیلی حساسم!
.
.
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎﺷﻮﻥ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﻛﻨﻦ ﻭﻟﻲ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻠﻴﻮﻥ ﻣﻴﻜﺸﻦ!!!
.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
اﺻﻠﺎ ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ
ﻏﺮ ﺯﺩﻥ
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻦ
مرد هم آفریده شده برای گند زدن به تمام این حس ها…
.
.
ﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ
این جوک رو تو صفحه دکترا دیدم، خودشون که خیلی می خندیدند!!!
بخند کلاس داره…
.
.
دختره نوشته گذاشته: فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده؟
والا تا اونجا که من خبر دارم فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی
تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید…
.
جک جدید و اس ام اس طنز خفن دی ۹۳
.
رومانتیک ترین لب و بزرگترین سینه کدومه؟
رومانتیک ترین لب، لب دریاست؛ بزرگترین سینه هم سینه قبرستونه!
برو از خدا بترس.
.
.
تیم فوتبال اسدقلال تهران موفق شد رکورد ٣گل خورده در ١٠دقیقه را به ٢گل خورده در ١٠دقیقه کاهش دهد.
این افتخار رو به کلیه اسدقلالى هاى عزیز تبریک عرض میکنیم!
.
.
ﺯﻥ
ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ
ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻭ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ…
ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻻﮎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪﻩ!

مطالب مرتبط :
جوکهای شاخ کرکره خنده توپ دی ۹۳
استاتوس طنز نمکی آپدیت دی ۹۳
جک و اس ام اس خنده دار تاپ دی ۹۳

ارسال نظر به