گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳

ارسال شده در ۱۴ام دی ۱۳۹۳ با موضوع شعر تک بیتی

گلچین تک بیتی های زیبای دیماه 93

دیروز پریشانی خود را به تو گفتم
امروز پریشان تر از آنم که توان گفت
“علایی آشتیانی”
.
.
دست و پایی می توان زد، بند اگر بر دست و پاست
وای بر حالِ گرفتاری که بندش بر دل است
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
نام من هرکه برد باعث بدنامی توست
رفتم از خاطر خلقی که تو از یاد روی
“نادم لاهیچی”
.
.
نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل
هرکجا نامه عشق است، نشان من و توست
“هوشنگ ابتهاج”
.
.
آنچنان در خون خود غلتیده این دل بهر تو
زیر پا هر لحظه آیی فرش قرمز حاضر است
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
گفتم ز دلم رخ ز چه برتافته ای ؟
گفت من جغد نبودم که به ویرانه نشینم
“پژمان بختیاری”
.
.
باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود
“سعدی”

.
.
گر نباشد هر دو عالم گو نباش
تو تمامی، با توام تنها خوش است
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
محالست این که بعد از مرگ هم دست از تو بردارم
که چون من خاک گردم، گَرد دامان تو خواهم شد
.
.
عشق رازیست به اندازه آغوش خدا
عشق آنگونه که میدانم و میدانی نیست
.
.
همه گفتند مرو ! دیدم و نشنیدمشان
مثل این بود به یک رود بگویند بایست
“کاظم بهمنی”
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم
تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو
“مولانا”
.
.
قایقی می‌خواهم جور دلم را بکشد
عشق امشب به سراغ آمده، کم حرفی نیست
“مهدی فرجی”
.
.
چون گل ز ساده لوحی، در خوابِ ناز بودیم
اشک وداع شبنم بیدار کرد ما را
“صائب تبریزی”
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
بی‌درد وا نـشــد دلِ غفلــت گـرفتـه‌ام
قُفلی که زنگ بست، شکستنْ کلیدِ اوست
.
.
نیست پروای عدم دلزده هستی را
از قفس مرغ به هرجا که رود بستان است
“صائب تبریزی”
.
.
به انگشت عصا هردم اشارت میکند پیری
که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجسات یا اینجا
“بیدل دهلوی”
.
گلچین تک بیتی های زیبای دیماه ۹۳
.
بازآ کـه در فـراق تـو چـشـم امـیـدوار
چون گوش روزه دار بر الله اکبر است
“سعدی”
.
.
شرف نفس به جودست و کرامت به سجود
هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود
“سعدی”
.
.
خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد
بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویش
“حافظ”

ارسال نظر به