جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳

ارسال شده در ۱۳ام دی ۱۳۹۳ با موضوع جک مورد داشتیم

جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی 93

مورد داشتیم زن و شوهره دعواشون شده، زنه میخواسته قهر کنه بره خونه باباش، یهو یادش افتاده خونه باباش وای فای نداره.
هیچی دیگه شام قرمه سبزی پخته و الانم کلی خوشبختن!!!
.
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﺮﺳﻪ…
ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻦ این ﺩﺧﺘﺮﺍ، اصن بنازم به این هوش و حس همبسنگی!
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مورد داشتیم پلنگ به دختره حمله کرده دختره گفته: اقا پننگ منو نخول ببین چقد لادرم بزال بلم غذا بخولم چاق بسم چله بسم اونوخ بیام تو منو بخول باچه؟؟؟ بوژ بوژ!!!
میگن پلنگه از اون به بعد گیاه خوار شده…
.
.
مورد داشتیم پسره پست گذاشته من یه آذریم، بعد خصلتای آذر ماهیارو گفته…
بعد یه دختره کامنت گذاشته یاشاسین اذربایجان!
.
.
اقا مورد داشتیم پسره تا ۴۰ مادر بزرگش دست به ابروهاش نزده…
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مـورد داشـتـیم دخـتـره زنـگ زده مـخـابـرات کـه اشـتـراک ایـنـتـرنـت پـر سـرعـت بـگـیـره کـارشـنـاس بـهـش گـفـتـه پـهـنـای بـانـدتـون چـقـد بـاشه؟ دخـتـره گـفـتـه زیـاد نـبـاشـه، آخـه خـونـمـون ۶۰ مـتـر بـیـشـتـر نـیـسـت!!!
بـه هـمـیـن گـلای قـالـی قـسـم مـیـگـن کـارشـنـاس بـعـد از اون قـضـیـه رفـتـه کـویر لـوت و بـه مـاهـیـگـیـری مـشـغـول مـیـبـاشـد ^!^
.
.
مورد داشتیم استقلالیه آیفون ۶ خریده بوده اما روش نمیشده از جیبش در بیاره!

.
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮشگل بوده ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ!!!
چیه مگه؟ استاد دل نداره؟ فقط ما باید جزوه بگیریم؟؟؟
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مورد داشتیم تو خواستگاری پسره خواسته با دختره برن تو اتاق حرف بزنن…
بعد دختره گفته NO PV ، همینجا تو گروه بگو!
.
.
مورد داشتیم پسره وام گرفته دماغ دوس دخترشو عمل کرده
الانم جدا شدن!
شبا رو ماشین کار می کنه قسط وامو بده.
.
.
مورد داشتیم عروس شب عروسیش دودل بوده سوار ماشین عروس بشه یا سوار پورشه پسرخاله داماد!
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مورد داشتیم دختره پست گذاشته شنبه خر است
بعد زیرش افغانیه کامنت گذاشته مرا فیش میدهى؟
خر پیدَرَت است…
.
.
مورد داشتیم پسره تو صف نونوایی از دختره پرسیده چند نفر جلوی شما هستند؟
دختره گفته: دوتا خواهر بزرگتر از خودم هستند ولی من برای ازدواج مشکلی ندارم، ما تو خانواده مون اصلا از این رسما نداریم!
میگن نونواهه رفته نشسته تو دستگاه هم زن خمیر سه روزه داره میچرخه، دستگاهو خاموش میکنن جیغ میزنه!
.
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﭘﺴﺖ گذﺍﺷﺘﻪ ﺷﺐ ﺑـﺨﯿﺮ
بعد ﺗـﺎ ﺻﺒـﺢ ﺑـﯿـﺪﺍﺭ مونده ﺑﺒﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺗـﺎ ﻻﯾـﮏ ﻣﯿـﺨـﻮﺭﻩ !!!
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
ﻣﻮﺭﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻂ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﮕﯿﺮﻥ!
.
.
مورد داشتیم که دختره اومده داروخونه، درجه تب میخواست، دیجیتالی بهش معرفی کردم گفتم در صورت تب بالا زنگ میزنه.
به همین برکت قسم برگشت گفت به گوشیم زنگ میزنه یا به تلفن خونمون؟!
خدایا این موجوداتو ازمون نگیر…
.
.
مورد داشتیم دختره هنگام رانندگی وقتی رسیده به دست انداز بوق زده بره کنار!
دست انداز اینقدر خندیده صاف شده…
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
به خدا جوک نیست ولی مورد داشتیم دختره نوشته تورو خدا اینقــدر عکسـاتونـو عـوض نکنیـن
عاشــق یکیتــون شـده بـودم گمـش کـردم!
.
.
اغا مورد داشتیم طرف اسمشو پرسیدیم گفته نـــــــــازنین
رفتم تو فیس بوقش نوشته پانته آ
از دوستش پرسیدم میگه نفسو میگی؟؟؟
بعد یه مدت اومده میگه اسمم النازه
کارت دانشجوییش رو اتفاقی دیدم میبینم نوشته عــــــــــفــــــــــت
بعد مهمترین ملاکش تو زندگی صداقته!!!
من دیگه حرفی ندارم…
.
.
مورد داشتیم دختره میدونسته صبح واسه دانشگاه خواب میمونه، از شب قبلش آرایش کرده خوابیده!

ارسال نظر به